Devlet, işe alınan işsizler için 6 ay asgari ücret ödeyecekPerşembe, 26 Kasım 2020

Devlet, işe alınan işsizler için 6 ay asgari ücret ödeyecekİstihdam Ajansından verilen bilgiye göre devlet, istihdam bürolarına kayıtlı işsiz bir kişinin işe alınması durumunda "Senin İçin istihdam" adlı program kapsamında 6 aya kadar asgari ücret ödeyecek. Şimdiye kadar bu süre 3 ay idi. Değişikliklerin amacı, hem iş dünyasının hem de işsizlerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak.

İşverenlerin, yeni işe alınan personelin % 75'ini sübvansiyonlu istihdam süresinin yarısına eşit bir süre boyunca elde tutma taahhüdü de azalacak. Şimdi bu dönem, yardımın alındığı süre kadardı.

Bir işverenin yeni işler için başvuruda bulunabileceği azami personel sayısı, sahip olduğu personel sayısına kıyasla artırıldı. Böylece 10 kişiye kadar çalışanı olan işverenler 4 yeni işçi, 50 çalışanı olanlar ise 20 işçiye kadar daha işe alabilirler.

Program kapsamında 250 kişiye kadar çalışana sahip daha büyük şirketlere 50 işçi için başvuru yapma imkanı veriliyor. 251'den fazla çalışanı olanların ise 100 işçiye kadar daha işe almasına imkan veriliyor.

Halihazırda sözleşme imzalamış olan tüm işverenler, yardımlarla ilgili ek anlaşmalar yapabilecek.

Değişikliklerden yararlanmak isteyen, ancak başvuruları şu anda işleme konulmakta olan tüm işverenler, sözleşmenin imzalandığı sırada sübvansiyonlu istihdam süresini uzatabilecek, ancak ek olarak yeni pozisyonlar oluşturmak için 27 Kasım'dan itibaren yeni bir elektronik başvuru formu sunmaları gerekecek.

Proje için İnsan Kaynaklarını Geliştirme Operasyonel Programınca 160 milyon leva sağlandı.

"Senin İçin İstihdam" programı kapsamında 15 916 pozisyon oluşturulması ve sübvanse edilmesi için 3 813 işveren tarafından 5 733 başvuru yapıldı. Onların üçte biri imalat sektörü, % 26,2'si otelcılık ve restorancılık sektörü ve % 17,1'i ticaret ve motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı alanında faaliyet gösteren şirket sahipleri.

İşverenlerle halihazırda yapılan sözleşmeler 2899 olup, 5 842 işsiz istihdam edildi. En büyük ilgi, sırasıyla 1730 ve 1510 poziyon oluşturma başvurusunda bulunulan Blagoevgrad ve Burgaz illerinde faaliyet gösteren firmalardan geldi.


DİĞER HABERLER