Devlet, işsizlik oranı yüksek olan ilçelere 2 milyon leva sağladıPerşembe, 27 Temmuz 2017

Devlet, işsizlik oranı yüksek olan ilçelere 2 milyon leva sağladı Hükümet dünkü oturumunda işsizlik oranı büyük olan belediyelere 2 milyon leva sağlanması kararı aldı.

Bu parayla yeni bir Ulusal İstihdam ve Öğretim Programı finanse edilecek. Bu program 2017 Yılı Ulusal İstihdam eylem Planı'na dahil edilecek.

Program bu yılın sonuna kadar Vratsa, Vidin ve Montana illerinde bulunan 14 ilçede gerçekleştirilecek. Program kapsamında Eylül-Aralık döneminde 830 civarında işsize sübvansiyonlu istihdam sağlanacak.

Ulusal İstihdam ve Öğretim Programı'na öncelikli olarak uzun süre işsiz kalan kişiler, 29 yaş altı işsiz kişiler, sosyal yardım alan temel eğitimli veya daha düşük eğitimli ve mesleki yeterliliği bulunmayan kişiler dahil edilecek.

Programa katılan tüm işsizler, aktif olarak iş arama yönünde motive edilecek. Okuma yazması olmayanlar okuma yazma kursuna veya mesleki eğitim kursuna dahil edilecek. Yeni Ulusal İstihdam ve Öğretim Programı kapsamında tam veya yarı zamanlı sübvansiyonlu istihdam sağlanacak.

İstihdam edilen kişiler özel sektörde veya belediyelerin faaliyeti kapsamında kamu yararına çeşitli faaliyetlerde bulunacaklar. Onlar kamu binalarının onarımı, yerel yönetim hizmetleri, taşınmaz kültür mirasının bakımı gibi faaliyetlere katılacaklar veya nüfusa yönelik hizmetler sunacaklar.

Ulusal İstihdam ve Öğretim Programı kapsamında özel şirketler, belediye idareleri ve kamu kuruluşları, sosyal kurumlar, sivil toplu kuruluşları ve başkaları işveren olabilir. İşveren konumunda olan bu tür kurum ve kuruluşlara 2017 Yılı Ulusal İstihdam Eylem Planı doğrultusunda istihdam ettikleri kişilere ücret ödemeleri ve sigorta primlerini ödemeleri için finansman sağlanacaktır.


DİĞER HABERLER