Devlet Kumar Komisyonu KapatıldıÇarşamba, 26 Ağustos 2020

Devlet Kumar Komisyonu KapatıldıHükümet yapmış olduğu oturumunda Devlet Kumar Komisyonunun kapatılmasıyla ilgili bir kararname kabul etti.

Bakanlar Kurulu, kararnameyle Kumar Kanununda yapılan son değişikliğe göre Devir-Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kurulması ve görevlerinin belirlenmesi yükümlülüğünü yerine getiriyor.

Devir-Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığı görevinin Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yürütülmesi ve komisyonda görevlendirilecek kişilerin Maliye Bakanının emri ile belirlenmesi öngörülüyor. Komisyonun üç aylık çalışma süresi için görevlerinin yanı sıra komisyon başkanının temel görevleri belirlendi.

Kapatılan Devlet Kumar Komisyonun kadrosunda bulunan memur pozisyonu ile Maliye Bakanlığı ve Milli Gelirler Ajansının (NAP) kadrosunda telafi edici değişiklikler yapılıyor. Bakanlığın uzman kapasitesi kadroya atanan 18 yeni uzman memur ile artırıldı, NAP'ın kadrosuna ise 34 yeni memur atandı.

Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu kapsamında ödenen ücretler ve tazminatlar da dahil olmak üzere tasfiye masrafları, Tasfiye Komisyonu Başkanı tarafından onaylanan belgeler üzerine Devlet Kumar Komisyonunun onaylanan 2020 yılı bütçesinden NAP bütçesi aracılığıyla ödenecek.


DİĞER HABERLER