Devlet üstün başarılı öğrencilere burs veriyorÇarşamba, 26 Ağustos 2020

Devlet üstün başarılı öğrencilere burs veriyor Hükümet yapmış olduğu oturumunda 2020 yılı devlet ve belediye okullarında okuyan üstün yetenekli çocukların korunmasına ilişkin önlemler programı kapsamında burs ödenmesi için 2020 yılında ek kaynak ayrılması kararı alındı.

Kararname, Kültür Bakanlığına bağlı kültür ve sanat okullarında okuyan öğrencilere ve 2020 yılı Nisan - Temmuz döneminde burs hakkı kazanan belediye okullarında okuyan öğrencilere burs ödemesi yapılması için fon sağlanmasını öngörüyor.

85 860 leva tutarındaki kaynakların 84 240 levalık bölümü, Kültür Bakanlığına bağlı kültür ve sanat okullarında okuyan öğrencilere burs ödenmesi için veriliyor. Kalan 1620 levalık bölüm ise belediye okullarından iki öğrenciye burs ödenmesi için ayrıldı.

Önerilen kararname taslağının amacı, performans sergileme fırsatlarını genişletmek ve yaratıcı yeteneklerinin gelişimini teşvik etmek için üstün yetenekli çocuklara mali destek verilmesi için fon sağlamak.


DİĞER HABERLER