DİL, KÜLTÜR, SANAT VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÇALIŞTAYI BASIN BİLDİRİSİPazar, 17 Temmuz 2022

DİL, KÜLTÜR, SANAT VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÇALIŞTAYI BASIN BİLDİRİSİ

Bulgaristan genelinde Türk kültürü, sanatı ve Türk dili ile ilgili faaliyet sürdüren Sivil Toplum kuruluşları Filibe'de düzenlenen "Dil, Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları" başlıklı VI. Çalıştay'da bir araya geldiler. Çalıştayın sonunda tüm katılımcılar tarafından bir basın bildirisi kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük'ün katkılarıyla, T.C. Sofya Büyükelçisi Sayın Aylin Sekizkök, HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve T.C. Filibe Başkonsolosu Sayın Korhan Küngörü’nün katılımıyla düzenlenen Çalıştay'da ülke çapından çok sayıda şair ve ressam da yer aldı.

Çalıştay çerçevesinde "Bulgaristan Cumhuriyeti Topraklarında Türklerin Kültürel ve Dini Mirasının Korunması ve Yaygılaştırılması", “Bulgaristan Türklerinin Etnik ve Kültürel Kimliğinin Korunması ve Geliştirilmesi”, “Bulgaristan’da Türkçe Basın” konuları ele alındı. 

Bulgaristan Türk Kültür Dernekleri ve kültür ve sanat camiası üyelerimizin, Bulgaristan'daki Türklerin kültürel, eğitim, sosyal, v.s. menfaatlerini korumak, savunmak ve toplumumuzu ilgilendiren önemli konularda bilgilendirme faaliyetleri organize etmek, sosyal, kültürel, eğitim v.s. konularında hizmet amacı güden kuruluşların çabalarını birleştirmek, aralarında işbirliği kurmak, deneyim alış verişinde bulunmak ve faaliyetlerini üst seviyede organize etmek misyonuyla 15-16 Temmuz 2022 tarihleri arasında Filibe'de bir araya gelerek "Dil, Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları" başlıklı VI. Çalıştayını düzenlemişlerdir.

Derneklerimizin, kültürümüzün ve sanatımızın engin hoşgörüsünü vazgeçilmez bir ilke kabul ederek, farklı inanç ve kültürlere hoşgörüyle yaklaşılmasına inanan bir dünya görüşüne sahiptir. Aynı zamanda bu hoşgörünün karşılıklı olabilmesi için gereken haklı mücadelede öncü bir rol de üstlenir.

Derneklerimizin birinci amacı Bulgaristan'daki insanlarımıza, genç nesillerimize sosyal-kültürel, eğitim, iş ve toplumsal bütün konularda hizmet etmek, öncülük yapmak ve bu alanlarda eşit haklar mücadelesi vererek, ayrımcılığına ve eşitsizliğe karşı koymaktır.

Derneklerimiz bu bağlamda, ortak çalışmalar ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunarak, karşılaşılan olumsuzlukları demokratik ve hukuk normları çerçevesinde çözme yoluna başvuracaktır.

Bulgaristan Türk Kültür Dernekleri, Sanat ve Edebiyat Camiası Temsilcileri


DİĞER HABERLER