Dini kurumların devlete olan borçlarını ödeme süresi 10 yıl uzatıldıPerşembe, 28 Mart 2019

Dini kurumların devlete olan borçlarını ödeme süresi 10 yıl uzatıldıMeclis Genel Kurulunda görüşmelerin ardından ikinci okumada Dinler Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Değişikliklere göre ülkedeki dini kurumların biriken borçları ödeme süresi 10 yıl uzatılacak.Böylece Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nün devlete olan 8 109 000 leva tutarındaki borcu ödeme süresi 10 yıl uzatıldı. Kanun teklifi, hükümet ortağı olan Birleşik Vatanseverler İttifakı milletvekillerinin büyük bir kısmının karşı çıkmasına rağmen Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

GERB Başkan Yardımcısı Tsvetan Tsvetanov ve HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı tarafından sunulan tasarının ilk halinde Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nün devlete olan 8 109 000 leva tutarındaki borcunun silinmesi öngörülüyordu. Ancak toplumdan gelen tepkilerden sonra GERB partisi, bu kararından vazgeçip ödeme süresinin uzatılmasına karar verdi.

Başmüftülüğü'nün devlete olan borcunu ödeme süresini uzatma gerekçesi Başmüftülüğün yılda 15 milyon leva miktarında devlet tarafından sağlanacak finansman desteğinden yararlanmasıdır. Değişikliklere göre devlet tarafından dini cemaatlere sağlanan finansman desteğinden Bulgar Ortodoks Kilisesi'nden başka ülkedeki Müslüman cemaatini temsil eden Başmüftülük yararlanabilir. Yapılan değişiklikler, Bulgaristan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başmüftülük üzerindeki etkilerini önlemeyi amaçlıyor. Daha önce Başmüftülük, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yılda 2 milyon leva destek verildiğini açıklamıştı. Komünizm dönemi başmüftüsü Prof. Dr. Nedim Gencev'in başında bulunduğu Bulgaristan Sünni Hanefi Müslümanları Başmüftülüğü'nün bu destekten yararlanamayacağı belirtildi.

Meclisteki siyasi parti gruplarının başkanları arasında yapılan toplantıdan sonra yapılan oylamada GERB milletvekillerinin çekimser oy kullanması sonucunda Birleşik Vatanseverler İttifakı'nın Bulgaristan'da dini kurumların dışarıdan finanse edilmesinin yasaklanmasına ilişkin teklifi reddedildi. Geçen yıl bu konuda bazı sınırlamalar getirildi ve devlet tarafından finansman olanağı sağlandı.


DİĞER HABERLER