Dış pazarlara girişlerini desteklemek için şirketlerle çevrimiçi istişareler başlatıldıCuma, 25 Kasım 2022

Dış pazarlara girişlerini desteklemek için şirketlerle çevrimiçi istişareler başlatıldı

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nikola Stoyanov, "İş Dünyasıyla Kurumsal Buluşma" girişimi kapsamında düzenlenen bir etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Artık herhangi bir şirket Bulgaristan İhracat Sigorta Acentesi (BAEZ) ile çevrimiçi danışmanlık hizmeti talep edebilir. Kuruluşun bir uzmanı, şirketlerin bireysel ihtiyaçlarını görüşecek ve büyümelerini ve yeni pazarlara girmelerini destekleyecek ürünler teklif edecek” diye bildirdi. Bakanın ifadesine göre BAEZ, bu tür istişare görüşmelerinin kayda alınmasının tamamen çevrimiçi olarak yapılacağı etkileşimli bir modül geliştiriyor. Bu, işletmeleri dış pazarlarda konumlandırma sürecinde kolaylaştırmak ve desteklemek için geliştirilmiş bir başka araçtır.

Stoyanov, “Yerli şirketlerin yeni pazarlara girmeleri ve kendilerini yeni pazarlarda konumlandırmaları için daha fazla fırsat yaratmak amacıyla BAEZ ile sürekli iletişim halindeyiz” diye vurguladı. Bakan, firmaların iş projelerini planlama ve dış pazarlarda uygulamaya yönelik her aşamasında BAEZ’in uzmanlarıyla doğrudan ve anında iletişim halinde olmalarının ve destek almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Stoyanov, “Mümkün olan en kısa sürede Bulgaristan ihracatını desteklemek için yeni bir hizmet başlatarak, Bulgaristan'dan mal veya hizmet ihraç eden şirketler için AB'den yararlanıcılarla yapılan sözleşmelerin yerine getirilmesi için garantiler vereceğiz. Bu, dış pazarlarda faaliyet gösteren yerli şirketlerin üzerindeki mali baskıyı azaltacak ve onları daha rekabetçi kılacak başka bir araçtır” dedi.

Etkinlik sırasında sunulan verilerden 2022 Eylül ayı sonu itibariyle BAEZ’in prim gelirlerinde 2021 yılına göre %13'ün üzerinde artış bildirdiği anlaşıldı. İhracat için ticari ve politik risk sigortaları kapsamında sektörde onaylanan kredi limitleri 852 milyon levayı aşıyor.

BAEZ, Bulgaristan Kalkınma Bankası (BBR) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ) Teşvik Etmek İçin Yürütme Ajansı (İANMSP) tarafından düzenlenen etkinliğin açılışına BAEZ Yönetim Kurulu Başkanı Gılıbin Gılıbov, BAEZ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veselin Raşin ve BBR İcra Kurulu Başkanı Tsanko Arabaciev katıldılar.


DİĞER HABERLER