Dr. Selime Hasanova, Bulgaristan'da doktora derecesine sahip ilk ilahiyatçı kadın akademisyeniPerşembe, 28 Şubat 2019

Dr. Selime Hasanova, Bulgaristan'da doktora derecesine sahip ilk ilahiyatçı kadın akademisyeni20 Şubat 2019 Çarşamba günü Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğretmenlik yapan Selime Hasanova, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü'nde Hadis Anabilim Dalı'nda doktora tezini savundu. Doktora tezinin başlığı "Bulgaristan'da Hadis Kültürü", doktora tezi aynı üniversitede öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Emin Özaafşar'ın bilimsel yönetiminde hazırlandı.

Konu ile ilgili Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılıyor:
"Dr. Selime Hasanova'nın akademik başarısı, Bulgaristan'daki Müslüman cemaat tarihinde bir ilktir. Dr. Selime Hasanova, ülkemizde doktora derecesine sahip ilk ilahiyatçı kadın akademisyeni oldu. Bundan dolayı kendisini cani gönülden tebrik eder, akademik kariyerinde nice nece başarılar temenni ederiz! İnşallah, elde ettiği başarı ve artırdığı bilgi birikimiyle Bulgaristan'daki tüm Müslüman toplumuna daha da faydalı olsun! Umarız ki, bu örnek Müslüman kadınları kendilerini geliştirme ve bilgi birikimini artırma açısından motive eder ve İslam'ın erkekler ve kadınlar arasında ilim öğrenme açısından bir fark yapmadığının hatırlanmasına vesile olur.

Dr. Selime Veysal Hasanova, halihazırda Yüksek İslam Enstitüsü'nde Hadise Giriş ve Hadis derslerinden başka Türkçe dersini de vermektedir. Hadis bilimi, her zaman bilimsel kariyer gelişiminde ilgi konusu olmuştur. 2007 yılında Dr. Selime Hasanova, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda "Yusuf Ziyaeddin Ezheri ve Bulgaristan'da Hadis Eğitimi (1920-1950)" başlıklı yüksek lisans tezi savundu. Yüksek lisan tezini yine Prof. Dr. Mehmet Emin Özaafşar'ın bilimsel yönetiminde hazırladı."


DİĞER HABERLER