Eğitim kurumlarından işten çıkarılan personele tazminat ödenmesi için kaynak sağlandıÇarşamba, 26 Ağustos 2020

Eğitim kurumlarından işten çıkarılan personele tazminat ödenmesi için kaynak sağlandıHükümet gerçekleştirmiş olduğu oturumunda 2020 Yılı Ulusal Personel İç Yapısının Optimizasyonu Programında öngörülen faaliyetler için 23 061 428 leva tahsis edilmesi kararı aldı. Fonlar, eğitim kurumlarının personel yapısında ve teşekkülünde değişiklik, başka gerekçelerle işten çıkarılma veya yeniden yapılanma nedeniyle Mayıs-Haziran 2020 ayları için tazminat ödenmesi için veriliyor.

Kaynaklar, Eğitim ve Bilim Bakanlığı bütçesinden ve merkezi yönetim bütçesinde ulusal eğitim geliştirme programları için planlanan harcamalar kapsamında sağlanacak.

Ulusal Personel İç Yapısının Optimizasyonu Programı, personel içyapısını optimize ederek kurumların maliyet etkinliğini artırmayı amaçlamakta. Bu program dahilinde personel yapısında ve teşekkülünde meydana gelen bir değişiklik nedeniyle personel sayısında azalma olması durumunda personele tazminat ödenmesi için ek fonlar ve diğer gerekçelerle iş akdinin feshi durumunda tazminat ödenmesi sağlanır.


DİĞER HABERLER