Eğitim Sendikası, öğretmenlere 4 yılda bir yıllık ücretli izin verilmesini öneriyorÇarşamba, 19 Temmuz 2017

Eğitim Sendikası, öğretmenlere 4 yılda bir yıllık ücretli izin verilmesini öneriyorOkul Öncesi ve Okul Eğitim Kanununda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ile ilgili görüş beyan ettiği yazılı açıklamada Eğitim Sendikası, öğretmenlerin her 4 yılda bir mesleki eğitim için bir yıl ücretli izin kullanma hakkına sahip olmaları önerisinde bulundu.

Bununla birlikte Eğitim Sendikası, Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanununda belirlenen devlet eğitim standartlarının hükümet ve Meclis tarafından kabul edilmemesi önerisinde bulundu. Sendikanın hükümetin ve Meclisin bu standartların kabul işlemlerine müdahale etmesini istememesinin nedeni bu şekilde işlemlerin ve reformların geciktirilmesidir.

Sendikal örgüt, Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanununda kilit önem arz eden birkaç değişiklik yapılmasını ısrar ediyor. Onların arasında zorunlu seçmeli ders olarak okutulan derslere koreografinin de dahil edilmesi bulunuyor.

Eğitim Sendikası, 2019 yılından itibaren Eğitim ve Bilim Bakanlığının devlet bütçesinden finanse edilen öğrencilerin ücretsiz olarak kullandıkları ders kitaplarına ilişkin sadece bir ders kitabı taslağını onaylamasını istiyor.

Öneriler arasında pedagoji uzmanlarının mesleki yeterliliğini artırmaları için zaman ve mali kaynak sağlanması bulunuyor. Bunun toplu iş sözleşmesi kapsamında anlaşılan mesleki eğitim için sağlanan bütçenin yüzde 2 oranının ve iyi bir eğitim politikası sağlamak için 4 yıllık değerleme süresine ilişkin 6 eğitim kredisine eşdeğer olan 96 üniversite ders saati ayrılmasıyla olması öneriliyor.

Pedagoji uzmanlarının 4 yıl çalıştıktan sonra bir yıl ücretli izin kullanma hakkına sahip olmaları ve bu zamanı mesleki yeterliliklerini artırmak ve dinlenmek için kullanmaları öneriliyor.

Sendika, öncelik olarak eğitimi garanti eden mali kaynakların devlet tarafından sağlanması gerektiğini belirtiyor. Eğitim Sendikası, kanunda okul öncesi ve okul eğitimi sistemine ilişkin faaliyetlerin finanse edilmesi için devlet bütçesinden ayrılan kaynakların her yıl gayrisafi yurtiçi hasıla değerinin en az yüzde 6'sı miktarında olarak planlandığının belirtilmesini ısrar ediyor. Bu miktara aşamalı olarak 2020 yılına kadar ulaşılması öneriliyor.

Öğretmenlerin görevinden ayrılmaları veya işyerini değiştirmeleri halinde mesleki pozisyonlarını kaybetmemeleri de öneriliyor.


DİĞER HABERLER