Ekonomi yaz aylarında yavaşlıyorÇarşamba, 16 Kasım 2022

Ekonomi yaz aylarında yavaşlıyor

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) hızlı değerlendirme sonucu elde edilen verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 büyüdü. Bir karşılaştırma yapacak olursak, bundan önceki üç ayda (Nisan-Haziran döneminde), Bulgaristan ekonomisi yıllık bazda %4 büyüdü.

Hızlı değerlendirmeler, birçok varsayımla yapılıyor ve daha fazla veri elde edildikçe sonuçlar revize edilebiliyor. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hızlı değerlendirme sonucu elde edilen GSYİH verileri de revize edildi, 2021 verileri arasında ise daha önemli bir fark görüldü.

Nisan - Haziran dönemine göre GSYİH %0,6 büyüdü.

Temmuz - Eylül döneminde nihai tüketim %3 oranında artarken şirketlerin sabit sermaye yatırımlarını gösteren gayri safi brüt sabit sermaye oluşumu %8,4 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı %7,8, mal ve hizmet ithalatı ise %5,3 arttı.

Bir önceki çeyreğe göre mevsimsellikten arındırılmış verilere göre ekonomi %0,6 büyürken buna dönem içinde %0,5 artan nihai tüketimin katkısı oldu.

Üçüncü çeyrekte nominal GSYİH 44.539 milyar levaya ulaştı. Nihai kullanım unsurlarına göre, GSYİH'deki en büyük paya %75,6 ile nihai tüketim sahip ve bu, parasal değer olarak 33,6 milyar levadır. Gayri safi brüt sabit sermaye oluşumu 9,78 milyar leva olup GSYİH içinde %22’lik  nispi paya sahiptir. Dış ticaret dengesi pozitif seyrediyor.


DİĞER HABERLER