Elektronik oylama makinelerinin Şubat'ta teslim edilmesi bekleniyorSalı, 24 Kasım 2020

Elektronik oylama makinelerinin Şubat'ta teslim edilmesi bekleniyorKamu İhale Kurumu, önümüzdeki yıl yapılacak Parlamento seçimleri için 9 600 adet elektronik oylama makinesinin tedariki konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Makinelerin tedarikçinin müdahalesi olmadan tüm seçimlerde kullanılabilmeleri için kaynak kodu da dahil olmak üzere sistem ve uygulama yazılımına sahip olmalı.

36 milyon levalık fiyat, elektronik oylama makinesi tedarikine lojistik desteğin yanı sıra önümüzdeki yıl yapılacak Parlamento seçimlerinde Merkez Seçim Komisyonu (MSK), il ve ilçe seçim kurulu üyelerinin eğitimini içeriyor.

İhale teklifleri 29 Kasım 2020 Pazar günü gece yarısına kadar kabul edilecek.

Yayınlanan ihale ilanından anlaşılıyor ki MSK, elektronik oylama makinelerinin 10 Şubat'a kadar teslim edilmesini bekleyecek.

Cihazların partiler halinde teslimi söz konusu ise, sonuncu parti teslimat seçim gününden en geç 25 gün önce yapılmalı ve yazılım seçim gününden 20 gün öncesine kadar kurulmalı.

Başka bir gereksinime göre, elektrik kesintisi durumunda oylama makinesinin kendi şarjı ile en az 30 dakika daha çalışabilmesi ve voltaj dalgalanmalarına karşı iyi bir korumaya sahip olması gerekir.

Seçilen tedarikçi sözleşmeyi yerine getirmezse, sözleşme bedelinin yüzde 150'si tutarında bir ceza ödeyecek Kamu hizmet alımı ihalesinin maksimum değeri 36 milyon leva.

Makine alımı sözleşmesi, özel durumlar nedeniyle adaylarla görüşülmeden imzalanmayacak.

Adaylarla müzakere sürecinde elektronik oylama makinesi ile oylama prosedürünün her seçim türü için bir seçmen tarafından uygulanması için gereken süre, oy makbuzu çıktılarının toplanması sırasında oyların gizliliğini garanti altına alınması prosedürü, makineli oylamada manipülasyonu önleme yöntemlerinin yanı sıra seçim günü makinelerin bakımını sağlama yaklaşımı ele alınacak.

Elektronik oy kullanma makinesi alımı için kamu ihalesine herhangi bir Bulgar veya yabancı gerçek veya tüzel kişi veya bunların birleşmeleri ve kaydı yapılan ülkenin mevzuatına göre hizmet sunma hakkına sahip diğer herhangi bir kuruluş başvuruda bulunabilir. Her aday önceden duyurulan gereksinimleri karşılamalı.

İlan edilenden daha yüksek bir fiyat teklifi veren başvuru sahibi elenecek.

İhale makamı tarafından prosedürün ikinci aşamasına katılmaya davet edilen başvuru sahipleri, teknik parametreler ve fiyat teklifi içeren bir ilk teklif sunmak zorunda kalacak ve kazanan aday, ihale değerinin yüzde beşi oranında bir performans garantisi teminatı sağlamak zorunda kalacak.


DİĞER HABERLER