Emekli maaşları için 2017 yılında yaklaşık 9 milyar leva harcandıSalı, 27 Şubat 2018

Emekli maaşları için 2017 yılında yaklaşık 9 milyar leva harcandı2017 yılı devlet sosyal güvenlik bütçesi ön gerçekleşme raporuna göre devletin sosyal harcamaları 2017 yılında yaklaşık 10,6 milyar leva seviyesine ulaştı. Onların 9 milyarı emekli maaşları için harcandı. Hastalık tazminatlarındaki artış en yüksek seviyede- bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artış oldu. Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) verilerine göre, hastalık tazminatı ödemeleri için 508,8 milyon leva harcandı, tazminat alanların sayısı ise 305 000 artarak, yaklaşık 3,2 milyona yükseldi.

Devlet sosyal güvenlik bütçesi gelirleri de 6 milyar levanın biraz üzerine çıktı veya bir önceki yılın yüzde 15 üstündedir. Merkezi bütçeden gelen transferler, planlanan (4,55 milyar leva) miktardan 166 milyon leva azdır. Gelir artışının bir kısmı emeklilik prim tutarının 1 puanlık artışından, başka bir kısmı ise daha yüksek asgari ücretten ileri gelmektedir. Bunun dışında ülkedeki ortalama brüt maaş her ay artıyor, 2017 yılının son iki çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı ise rekor bir artış kaydetti.

Emekli maaşı için daha fazla kaynak, emekli sayısı daha az

İlk kez emekli maaşları ve ek ödenekler için ayrılan mali kaynaklar 9 milyar leva eşiğini aşarken emeklilerin sayısı azalmakta ve 2017'de önceki yıla göre yaklaşık 8 000 azalarak 2, 17 milyon kişiye düştü. Emekli maaşı sayısı da azaldı. Aynı zamanda ortalama emekli maaşı yüzde 2,6 oranında artarak 345,5 levaya yükseldi. Bu eğilim, bu yıl da devam edecek. Emeklilik maaşlarının yıl ortasından bu yana yüzde 3,8 oranında artması nedeniyle hükümet 2018 yılı devlet sosyal güvenlik bütçesinde bu hesap kaleminde 500 milyon leva artış öngörüyor.

Yeni emeklilerin sayısı da 2016'ya göre yüzde 8,8 azaldı. Bunun nedeni muhtemelen emeklilik yaşındaki artış, ancak veriler, düşüşün yarısından biraz fazlasının, kolluk kuvvetleri görevlileri arasında emekli olanların sayısında düşüşten kaynaklandığını göstermektedir. Onların sayısı, iki yıl üst üste rekor seviyeye ulaştıktan sonra bir yıl öncesine göre yüzde 72 azalarak 1,9 bin kişiye düştü

Hastalık tazminatlarında artış devam ediyor

Diğer önemli harcama kalemi, 1,5 milyar leva veya planlanan seviyesinin yüzde 9,2 üstünde olan kısa vadeli tazminatlar ve yardımlardır. Paranın üçte biri 3,16 milyon hastalık tazminatı ödemek için harcandı. Bu artışın yüzde 10'un üzerinde olduğu beşinci yıldır. İşverenlerin harcama verileri (şu anda ilk üç gün için ödeme yapmaktadır) yetersizdir. Ancak geçen yıla ait Bulgaristan İktisat Odası (BSK) verilerine göre 2016 yılında işverenler hastalık tazminatları için toplam 144 milyon leva ödedi, NOİ de başka 445, 9 milyon ödedi.

Hastalık tazminatları ile birlikte işsizlik tazminatı da artmaktadır. İş gücü piyasasındaki olumlu eğilimlere rağmen geçen yıl ayda ortalama 82,6 bin işsize tazminat ödemek için ayrılan kaynaklar, bütçede öngörülen miktarı yüzde 9,6 oranında aştı ve 394,1 milyon levaya ulaştı.


DİĞER HABERLER