Emeklilik yaşı 65 olacakÇarşamba, 29 Temmuz 2015

Emeklilik yaşı 65 olacak Sosyal Sigorta Kanunu'nda yapılan düzenlemeler ile üçüncü sınıf hizmet alanında çalışan erkekler de, kadınlar da 2037 yılına doğru 65 yaşına girdiklerinde emekli olabilecekler. Dün akşam milletvekilleri 6 saatten fazla oturumdan sonra ikinci okumada yasa tasarısını kabul ettiler.

60 yaş ve 10 ay yaşını dolduran kadınlar ve 63 yaş ve 10 ay yaşını dolduran erkekler, sigortalı çalışma ve yaş için emekli olma hakkına sahip olacaklar. Üçüncü sınıf hizmet alanında çalışan erkekler ve kadınların 65 yaşına kadar 2037 yılına doğru emekli yaşının yavaş yavaş arttırılmasından başka, emeklilik prim günleri de 2027 yılında erkekler 40 yaşına ve kadınlar 37 yaşına girinceye kadar yılda 2 ay olmak üzere artacak. Gerekli emeklilik prim günleri dolayısıyla kadınlara 35 yıl ve 2 ay, erkeklere ise 38 yıl ve 2 aydır.

31 Aralık 2016 tarihinden itibaren her bir takvim yılının birinci gününden itibaren 31 Aralık 2029 yılına kadar kadınların emeklilik yaşı her yıl 2 ay, 1 Ocak 2030 yılından itibaren ise 65 yaşına girinceye kadar 3 ay artacak.

Erkekler için 31 Aralık 2017 yılına kadar emeklilik yaşı 2 ay artacak, 1 Ocak 2018 yılından itibaren ise 65 yaşına girinceye kadar her bir takvim yılında 1 ay artacak. Aynı zamanda 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren gelen her bir yılın birinci gününde sigorta prim günleri kadınların 37 yıl, erkeklerinse 40 yıl oluncaya kadar 2'er ay artacak.

İçişleri Bakanlığı Kanunu, Özel Araştırma Araçları Kanunu, Ceza İnfaz ve Tutuklama Kanunu, Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında görevli memurlar, yargı kurumlarını korumakla ilgili faaliyette bulunan görevliler, sorgu hakimleri ve genç sorgu hakimleri 52 yaş ve 10 ay doldurduklarında ve toplam 27 yıl prim günlerine sahip olduklarında emekli olabilecekler.

Bu 27 yıl prim günlerinin üçte ikisinin belirtilen kanunlar, Milli Güvenlik Devlet Kurumu Kanunu ve Bulgaristan Cumhuriyeti Savunma ve Silahlı Güçler Kanunu kapsamında veya sorgu hakimleri veya genç sorgu hakimleri olarak gerçekten devlet memuru olarak çalışmış olmaları gereklidir.

Milli Güvenlik Devlet Kurumu Kanunu kapsamında görevli memurlar, 52 yaş ve 10 ay doldurduklarında ve üçte ikisi gerçekten Milli Güvenlik Devlet Kurumu Kanunu kapsamında askeri görevde bulunmuş olup 27 yıl prim günlerini tamamladıklarında emekli olabilecekler.
İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Nüfus Koruma Genel Müdürlüğü'nde görevli ve İçişleri Bakanlığı Kanunu'nda belirtilen bazı faaliyetleri yerine getiren memurlar 52 yaş ve 10 ay doldurduklarına ve üçte ikisi gerçekten sivil koruma sisteminde hizmette geçmiş 27 yıl genel prim günlerini tamamladıklarında emekli olma hakkına sahip olacaklar.

31 Aralık 2016 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen memurlar için emeklilik yaşı gelecek her bir takvim yılının birinci gününde kanunun 1.2.3. ve 6. Maddesine göre 55 yaşını ve 45 yaşını dolduruncaya kadar 2'er ay artacak.

Bundan başka 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Emeklilik Fonu'na yatırılan emeklilik ücreti 0,56'sı sigortacı ve 0.44'ü sigortalı kişinin hesabına 1 puan ile artacak. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren de 0,56'sı sigortacı ve 0,44'ü sigortalının hesabına 1 puanla artacak.

Milletvekilleri, ek zorunlu emeklilik sigortasının evrensel emeklilik fonundan Emeklilik Fonu'na değiştirilmesi imkanını da kabul ettiler. Evrensel emeklilik fonunda sigortalı kişilerin sigortasını evrensel emeklilik fonundan Emeklilik Fonu'na değiştirme hakkı var.

Başbakan Yardımcısı İvaylo Kalfin, her bir Bulgaristan vatandaşına emeklilik sigorta ücretlerini nerede ödeyeceğine kendisinin karar vermesi için tam bir serbestlik ve imkan sunuluyor.


DİĞER HABERLER