Enerji piyasasının liberalleşmesine doğru önemli adım atıldıPerşembe, 26 Nisan 2018

Enerji piyasasının liberalleşmesine doğru önemli adım atıldıBulgaristan Meclisi Genel Kurulunda tasarının görüşmelerinin ardından ikinci okumada Enerji Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi. Bu değişikliklerin temel amacı, enerji piyasasının liberalleşmesine doğru önemli bir adım atmaktır. Tasarıda ortaya konulan teklifler, Dünya Bankası'nın "Enerji Sektörünün Finansal İstikrarı ve Piyasa Reformuna Geçiş" başlıklı raporundan alınmıştır.

Bu önlem, aynı zamanda elektrik satın alma sözleşmeleriyle üreticilerin gelirlerinin istikrarının korunmasıyla rekabetin, likidite ve enerji piyasalarının verimliliğinin artmasına yol açacaktır.

Dünya Bankası tarafından yeni koşulların getirilmesinde üreticilerin pazara entegre edilmesine yönelik adım adım yaklaşımının uygulanması tavsiye edilmektedir. Başlangıçta büyük üreticilerin serbest piyasaya geçmesi ve sonraki aşamada küçük üreticilerin de tercihli fiyatlarla serbest piyasaya geçmesi tavsiye edilir. Bu bağlamda değişikliler, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik ve toplam kurulu gücü 4 MW ve fazla olan tesisler tarafından üretilen yüksek verimli kombine ısı ve güç enerjisi üretimine ilişkin prim şeklinde tazminat ödenmesi için sözleşme uygulanmasına yönelik bir mekanizma oluşturulmasını öngörüyor.

Enerji Sistemi Güvenliği Fonu tarafından ödenecek prim, tercihli fiyat ile tahmini piyasa fiyatı arasındaki fark tutarıdır. Bu amaçla Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu, (KEVR), birincil enerji kaynağı türüne göre, bu üreticiler için her yıl 30 Haziran'a kadar tahmini bir piyasa fiyatı belirlemek zorunda kalacaktır. Organize borsada yaklaşık 4 terawatt saat elektrik sunulması bekleniyor. Ulusal Elektrik Şirketi verilerine göre 2017 yılında bu tür üreticilerden alınan elektrik miktarı 4 terawatt saatten biraz fazladır.

Önerilen değişiklikler, toplam kurulu gücü 4 MW ve üzerinde olan 147 elektrik üreticisini kapsamaktadır.


DİĞER HABERLER