Enerji sınıfı yüksek olan binalarda oturanlar, ısı yalıtım maliyetinin %15’ini kendileri karşılayacakSalı, 27 Temmuz 2021

Enerji sınıfı yüksek olan binalarda oturanlar, ısı yalıtım maliyetinin %15’ini kendileri karşılayacak

Geçici hükümette Avrupa Birliği (AB) fonlarının yönetiminden sorumlu Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, Ulusal Yeniden Yapılanma ve Sürdürülebilirlik Planı'nın son versiyonu hakkında çevrimiçi bir yuvarlak masa toplantısı sırasında, “Toplu Konutlarda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Ulusal Program kapsamında toplu konutlarda ısı yalıtım uygulamasında enerji sınıfı yüksek olan binalar için %15 tutarında eş finansman sağlanması koşulu getiriyoruz. Bu şekilde insanların iyileştirme sürecine katılmaya olan ilgisinin artacağına ve fonların bir kısmının tasarruf edilebileceğine inanıyorum” diye kaydetti.

AB kurumları, Ulusal Yeniden Yapılanma ve Sürdürülebilirlik Planı'nda yaptığımız değişiklikleri memnuniyetle karşılıyor, ancak yine de bir sonraki olağan hükümetin de planın arkasında duracağına dair güvence altına almaya ihtiyaç duyuyor. Parlamentoya giren siyasi partiler, kömür üretim bölgelerinin kaderi ve hukukun üstünlüğü gibi sorunları çözmek gibi zor bir görev üstlenecek.

Pekanov, Ulusal Yeniden Yapılanma ve Sürdürülebilirlik Planı'nın yeni versiyonunun, 12,6 milyar levalık yardımın önümüzdeki 7 yıl içinde özel sektörün ilave olarak 8 milyar leva yatırım yapmaya sevk etmesini öngördüğünü hatırlattı. Başbakan Yardımcısı, “Revize edilmiş versiyon 57 reform teklifi içeriyor. Onların 11 tanesi şu ana kadar teklif edilmemiştir” diye belirtti. 

Pekanov, “Planımızda enerji alanında yeterli derecede iddialı projeler yoktu, bu yüzden 3 yeni proje ile planı geliştirmeyi başardığımız için mutluyum. Yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturulması ve bunlar için depolama kapasiteleri oluşturulması için ihaleler yapılması öngörülüyor” dedi.


DİĞER HABERLER