Eurostat: Bulgaristan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında başarılıCuma, 26 Ocak 2018

Eurostat: Bulgaristan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında başarılı Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2016 yılında AB'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının analizinden elde edilen sonuçlar, Bulgaristan'ın, Avrupa 2020 Stratejisi'nde belirlenen kullanılan yenilenebilir enerji seviyesine şimdiden ulaştığını ve hatta aştığını gösteriyor.

Aynı yıl ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında yüzde 18,8'lik pay elde etti. Oysa Avrupa 2020 Stratejisi'nde yüzde 16'lik pay elde edilmesi hedefleniyor. Böylece Avrupa 2020 Stratejisi doğrultusunda ulusal amaçlarına ulaşmak için gerekli yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım seviyesine ulaşan 11 AB üyesi devletlerden biri oluyoruz.

Eurostat analizi, yaklaşık 12 yıldır (2004-2016) yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını izlemektedir. Bu dönemde ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında 2004'te yüzde 9,4'ten 2016'da yüzde 18,8'e seviyeye yükseldi. Yenilenebilir enerji elde edilmesi ve kullanımında en yüksek payı yaklaşık yüzde 8 ile katı atık ve biyoyakıtlar oluşturuyor. Yenilenebilir enerji elde edilmesi ve kullanımında en düşük pay ise jeotermal enerji (yüzde 0,2), güneş enerjisi (yüzde 0,8) ve rüzgar enerjisi (yüzde 0,7) aldı.

Eurostat verilerine göre yenilenebilir enerji kaynakları yaklaşık yüzde 30 ile en yüksek oranda ısıtma ve soğutmada kullanıldı, ulaşımda kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları ise yaklaşık yüzde 7 oranındadır.

Bulgaristan, Avrupa 2020 Stratejisi'nde öngörülen ulusal yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı düzeylerine ulaşan ve hatta aşan 11 AB ülkesinden biridir. Bu göstergeye göre başarılı olan diğer AB ülkeleri Çekya, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, İtalya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Finlandiya ve İsveç'tir.


DİĞER HABERLER