Genel Sağlık Sigortası prim tutarı 24,40 leva olduCuma, 31 Ocak 2020

Genel Sağlık Sigortası prim tutarı 24,40 leva olduMilli Gelir Ajansı'ndan (NAP) yapılan açıklamada, sağlık sigorta primlerini (işsizlik ödeneği almayan ve devlet tarafından sigortası ödenmeyen uzun süreli işsiz olanlar) kendileri ödeyen ve Sosyal Sigorta Kanunu uyarınca primlerini kendi ödeyenler olarak kaydını yaptırmamış kişilerin aylık 24,40 leva sağlık primi ödemesi gerektiği bildirildi.

Prime esas kazanç alt sınırının 1 Ocak 2020 itibariyle 610 levaya yükseltilmesinden dolayı işsizlerin ödediği sağlık sigorta priminin tutarı da yükseltiliyor.

Sağlık Sigorta Kanunu'na göre diğer gerekçelerle sağlık sigortası olmayan kişilerin ödediği prim tutarı, primlerini kendi ödeyenler olarak kaydını yaptırmış kişilerin asgari aylık gelirinin yarısından daha az olmayan bir gelir üzerinden hesaplanır.

Bu, onların ödediği sağlık sigortası primi tutarının ayda en az 305 leva ve en fazla 3000 leva üzerinden % 8 olarak hesaplandığı anlamına gelir.

NAP'tan yapılan açıklamada, bu primlerin ödenmesi için son tarihin, pirimin ait olduğu ayı takip eden ayın 25'inci günü olduğu hatırlatıldı. Örneğin, 2020 Yılı Ocak ayına ait sağlık sigorta primini ödemek için son tarih 25 Şubat 2020'dir.

Sağlık sigortası primi tutarını kendisi ödemesi gereken kişilerin NAP'a zorunlu olarak istenilen 7 nolu sigorta beyan formunu vermeleri gerekir. Bu form, kişinin daimi ikametgâhının bulunduğu ilçedeki NAP Ofisi'ne sağlık sigorta primi ödeme yükümlülüğü doğan ayı takip eden ayın 25'inci gününe kadar ödenir. Bu beyannamenin verilmemesi durumunda 500-1000 leva arasında değişen miktarda ceza uygulanmaktadır.

NAP tarafından sağlık sigortası primi tutarını kendisi ödemesi gereken kişilere 36 ay içinde üç sağlık sigorta priminden fazla ödenmemesi halinde sağlık sigortasından yararlanma haklarının sona ereceği ve bu dönemin, kişinin Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (NZOK) tarafından ödenen sağlık hizmeti talep ettiği aydan önceki ayın başına kadar hesap edildiği anımsatıldı. Bu kişilerin sağlık sigortası haklarının iade edilmesi için geriye dönük olarak son 60 ay için primlerini ödemeleri gerekir ve ödemeyi yaptıkları tarihten itibaren tekrar sigorta haklarına sahip olurlar.

Vatandaşlar, NAP'ın www.nap.bg web sitesi üzerinden sunduğu yeni elektronik hizmet sayesinde prim borcu sorgulaması yapabilirler. Ayrıca bunu NAP'ın 0700 18 700 numaralı telefonunu arayarak da yapabilirler. Hizmet otomatik olarak gerçekleştiriliyor ve yalnızca telefonun klavyesi ile Bulgaristan kimlik numarasının (EGN) yazılmasını gerektirir. Sistem ayrıca zorunlu olan sağlık sigortası primlerinin ödenmediği tüm aylar ve yıllar için veri sağlar. Vatandaşlar, telefonla prim borcu sorgulaması hizmetinden haftada 7 gün 24 saat yararlanılabilirler.


DİĞER HABERLER