Hakimler, haklarında her türlü suç duyurusunda bulunulduğu taktirde görevden uzaklaştıracaklarPerşembe, 27 Temmuz 2017

Hakimler, haklarında her türlü suç duyurusunda bulunulduğu taktirde görevden uzaklaştıracaklar Bulgaristan Meclisi Genel Kurulunda tasarının görüşmelerinin ardından ikinci okumada kabul edilen Yargı Sistemi Kanununda değişikliklerle hakimler artık herhangi suçlardan dolayı görevden uzaklaştırılabilecek. Şimdiye kadar ise bu sadece hakimlerin görevleriyle ilgili işlediği suçlardan dolayı yapılabilirdi.

Buna ilişkin yasa tasarısı Hukuk Komisyonu tarafından ikinci okumada kabul edilmesinin ardından 24 saatten az bir sürede Meclisin gündemine sunuldu.

Dün iktidardaki partiler, meslek örgütlerinin yabancı devletler tarafından finanse edilmesine yasak getiren tartışmalı maddeleri geri çektiler. Fakat sonuçta Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin dönemini tamamladıktan sonra tekrar yargı alanında iyi bir pozisyonlara gelebilmelerini öngören ve tüm hakimlerin her hangi bir örgütlere üyeliğini beyan etme zorunluluğu getiren maddeler kaldı.

Bu beyan kanun değişikliklerinin yürürlüğe girmesinden 30 gün sonra yapılması gerekir. Her türlü faaliyetler ve gizli veya gayri resmi örgütler ve topluluklar dahi örgüt, sivil toplum kuruluşlara, ticari birliklere veya birleşmelere olan üyeliğin beyan edilmesi zorunludur. Bu beyan zorunluluğu Yüksek Yargı Konseyi üyeleri, başmüfettiş ve Yüksek yargı Konseyine bağlı müfettişlikte görevli müfettişler için geçerlidir. Geçen yaz kabul edilen yasa tasarısıyla göreve yeni getirilen hakimler, savcılar ve sorgu hakimlerine yönelik böyle bir zorunluluk getirildi, ancak bu görevde bulunanlar için geçerli değildi.

Milletvekilleri, hakimlerin herhangi bir gerekçe ile hakkında suç duyusunda bulunulduğu takdirde görevden uzaklaştırabilmelerini kabul etti. Bu demektir ki, ileride Yüksek Yargı Konseyi, hakkında suç duyusunda bulunulan hakimler, savcılar ve sorgu hakimlerini değerlendirme yapmaksızın görevden uzaklaştırması gerekecek.

Geçen yaz Meclis, Yüksek Yargı Konseyinin hakimler, savcılar ve sorgu hakimlerinin somut faaliyetleriyle ilgili olan suçlar hakkında suç duyurusu yapıldığı halde onları görevden uzaklaştırabileceğine karar vermişti. Diğer tüm suçlar hakkında suç duyurusu yapıldığı takdirde ise ancak mahkeme tarafından onların görevden alınması talep edilebilirdi.


DİĞER HABERLER