Hasta çocuklar, uzman doktorlar ülkeye getirilemediğinde yurt dışına gönderilecekÇarşamba, 29 Ağustos 2018

Hasta çocuklar, uzman doktorlar ülkeye getirilemediğinde yurt dışına gönderilecek Mevzuata uyumlu hale getirilmesi üzere Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayınladığı Çocuk Tedavi Fonu'nun Faaliyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Çocuk Tedavi Fonu'nun yurtdışında tedavi için ödeme yapıp yapmamaya veya bunun yerine yabancı uzmanları gerekli prosedürleri veya nakilleri gerçekleştirmek için Bulgaristan'a davet edebilmeye karar verebilmesini öngörüyor.

Değişikliğe göre başvuruda belirtilmiş olsun olmasın, yurtdışında tedavi ve teşhis prosedürleri ve organ nakilleri için her bir başvuru için böyle bir değerlendirme yapılacaktır. Yabancı tıp uzmanlarının ülkemizde yapılacak tedavi ve teşhis prosedürleri ve organ nakli ameliyatlarına katılımının organizasyonu ve finansmanı fon tarafından karşılanacaktır.

Yönetmelik taslağının gerekçe bölümünde, "Bununla bir yandan çocuğun ve onun refakatçisinin başka bir ülkeye gitmesi ve kalması nedeniyle yaşanan güçlük ve rahatsızlıkların üstesinden gelinerek çocukların yüksek vasıflı yabancı uzmanlar tarafından ülkede tedavi edilmeleri için koşullar yaratılacak, öte yandan da şu anda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olunmadığı çocuk hastalıklarını tedavi etmek için ülkemizdeki sağlık sisteminin kapasitesini artırmaya yönelik koşullar yaratılacaktır" diye belirtildi.

Başka bir değişiklikle Çocuk Tedavi Fonu Müdürü bundan böyle tıbbi cihazların, üst düzeydeki uzmanlar tarafından kullanılan tıbbi cihazların ve bireysel kullanım için cihazların tedarikine ihtiyaç duyulduğunda Sağlık Bakanı ile ortak tedarik anlaşmaları imzalayabilir. İlgili ürünler, cihazlar ve araçlar için teknik şartnameler fon tarafından hazırlanacak. Şimdiye kadar sipariş vermek Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa değil, müdürün yetkisi altındaydı.

Gerekçelere göre değişiklik, bu tür kamu ihalelerinin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde düzenleyici çerçevenin uygulanması ile ilgili sorunlardan kaynaklanmaktadır. Yönetmelik taslağında, "Bununla bu tür bir cihaza ihtiyaç duyan bir çocuğun desteklenmesi için başvuru yapıldığında gerekli olan tıbbi ürünlerin, cihazların ve bireysel kullanım için cihazların sağlanmasına yönelik faaliyet engellenmekte ve dolayısıyla tedavisi geciktirilmektedir" diye kaydedildi.


DİĞER HABERLER