HÖH Onursal Başkanı Dr. Ahmed Doğan'ın Hitabı!Çarşamba, 10 Temmuz 2024

HÖH Onursal Başkanı Dr. Ahmed Doğan'ın Hitabı!

Sevgili HÖH'çüler!

Partimizin örgütsel yaşamında ciddi bir kriz yaşıyoruz. Bu krize şunlar neden olmaktadır:

- Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Tüzüğüne sistematik olarak uyulmaması;

- HÖH'nin son Ulusal Konferansının (Şubat 2024) kararlarının ağır ihlali;

- Merkezi yönetim organlarının üyelerine, HÖH milletvekillerine, partinin bölgesel ve belediye yapılarına yönelik acımasız tutum.

HÖH'ün, 34 yıldan uzun bir süre önce kuruluşundan bu yana hiçbir zaman ailelerimizi sindirmek, insanların savcılık ve polis servisleriyle, olan işlerini ellerinden almak için haydutça yaklaşımlar kullanmamıştır. İnsanların yaşamları, işleri ve mülkleri hakkında kasıtlı olarak bir korku psikozu yaratılıyor. Ve beni çok şaşırtan bir şekilde, yapılan her şeyin benim rızamla yapıldığı iddia ediliyor! Saçmalık!

Böyle bir durumda kimseyle anlaşmak için bir temel yoktur. Folklorun hayattaki bu tür durumlar için bir formülü vardır: "Bir demet için çok geç."

Bulgaristan'ın uygarlık tercihi Avrupa-Atlantik yönelimli liberal demokrasidir. HÖH, devletin bu stratejik hedefine ulaşmasında önemli bir paya sahiptir.

Dahası, HÖH Balkanlar'da önemli bir jeopolitik faktördür. Bu nedenle Hareket'in saflarında meydana gelebilecek herhangi bir ciddi sarsıntı, Güneydoğu Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği için geniş bir kamuoyu yankısı ve uluslararası siyasi kaygı tepkisi yaratacaktır.

Eski ve şimdiki milletvekillerine, parti yapılarından belediye başkanlarına ve gençlik örgütlerine kadar herkesin desteği için teşekkür ederim. Özellikle Avrupa Liberalleri liderlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nden destekçilerimizin ve seçmenlerimizin desteği için minnettarım. Bu gerçek beni, hayatımın yaklaşık 40 yılını boşuna harcamadığıma yedinci kez ikna ediyor...

Gerçek şu ki, HÖH'nde parti gücünü kişisel ve grup çıkarları için kullanmak ve her şeyden önce partinin siyasi profilini değiştirmek amacıyla parti içi bir darbe girişimi var. HÖH'nin hukuka aykırı olarak değiştirilmesine yönelik bu sürecin kesinlikle durdurulması gerekmektedir.

Hiç kimse HÖH'ni çalamaz ya da sahiplenemez. Kuruluşumuz tek başına ticaret yapan bir şirket değildir. Bu nedenle de hiç kimse tarafından sahiplenilemez.

HÖH hepimiz için siyasi bir kazanımdır!

Bu tehdidin üstesinden gelmek radikal siyasi önlemler gerektiriyor.

Üstlendikleri görevlerden istifa etmeleri için çağrıda bulunuyorum:

1. Delyan Peevski - HÖH Başkanı

2. Halil Letifov - HÖH Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi

3. Stanislav Anastasov - HÖH Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi

4. Hamid Hamid - HÖH PG Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi

5. Erten Anisova - HÖH PG Başkan Yardımcısı

6. Radoslav Revanski - MYK üyesi

 HÖH üyesi olarak kalıp kalmamaya kolektif organlar karar versin. Yapılarımızdaki her türlü kibirli tutumu ortadan kaldırmanın başka yolu yoktur.

Sizden en büyük ricam korkuyu bir kenara bırakmanızdır. Özgür ve demokratik bir dünyada yaşıyoruz. Onu koruyun!

Her zaman sizin.

Ahmed DOĞAN

 


DİĞER HABERLER