Hükümet, 2021 yılında Bulgaristan'da Nüfus ve Konut Sayımı Yasa tasarısını onayladıÇarşamba, 28 Kasım 2018

Hükümet, 2021 yılında Bulgaristan'da Nüfus ve Konut Sayımı Yasa tasarısını onayladıBaşbakanlık Basın Merkezinden verilen bilgiye göre hükümet, 2021 yılında Bulgaristan Cumhuriyeti'nde Nüfus ve Konut Sayımı Yasa tasarısını onayladı. Nüfus ve konut sayımı, her 10 yılda bir yapılan ve nüfusun ve konut stokunun sayısı ve özellikleri hakkında temel bilgi kaynağı olan ülkenin en kapsamlı istatistiksel araştırmasıdır.

Sayım sırasında toplanan veriler merkezi ve yerel yönetim yetkilileri, işletmeler, bilim camiası ve sivil toplum sektörü tarafından kullanılabilir. Nüfus sayımı bittikten sonra Ulusal İstatistik Enstitüsü, cinsiyet, yaş, eğitim, ekonomik aktivite, meslek, ekonomik faaliyet ve diğer demografik, sosyal, ekonomik, etnik ve kültürel özelliklere göre nüfusun sayısı ve yapısı hakkında bilgi sahibi olacaktır. Sayım, aynı zamanda bina ve konutların sayısı ve temel özellikleri ile konut koşullarına dair bilgiler de sağlayacaktır.

Nüfus sayımı sonuçları, 2021 yılında tüm Avrupa Birliği ülkelerinde nüfus ve konut sayımının planlanmasıyla birlikte Eurostat kurumunun ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanılacaktır. Yasa, 2021 yılında yapılacak sayıma yönelik hazırlık çalışmalarının organizasyonu ve yürütülmesini düzenler.

Nüfus ve konut verilerinin toplanması, işlenmesi ve yayılması için ortak kurallar oluşturulmakta, sayımla ilgili yetkili makamların, sayımı yapan ve deneten kişilerin görevleri ve sorumlulukları belirlenmektedir. Nüfus sayımı sırasında toplanan verilerin 22 Ocak 2021 tarihine ait olduğu kabul edilecek, sayım araştırması ise 22 Ocak- 15 Şubat 2021 döneminde yapılacaktır. Ülkemizde ikinci kez nüfus sayımı iki aşamada gerçekleşecek-birinci aşamada (22-31Ocak 2021) elektronik nüfus sayım formunun doldurulmasını sağlayacak, ikincisinde ise (1-15 Şubat 2021) sayım görevlileri hane halklarını, binaları ve konutları ziyaret edeceklerdir.


DİĞER HABERLER