Hükümet, Çocuk Tedavi Fonu Merkezi'ni kapatma kararı aldıÇarşamba, 27 Mart 2019

Hükümet, Çocuk Tedavi Fonu Merkezi'ni kapatma kararı aldı Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre hükümet Çocuk Tedavi Fonu Merkezi'nin kapatılmasına ilişkin karar kabul etti. Sağlık Kanunu'nun 82.maddesinde yapılan değişikliğe göre 31 Mart 2019 tarihinden sonra Çocuk Tedavi Fonu Merkezi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, Ulusal Sağlık Sigorta Kasası (NZOK) tarafından yürütülecek.

Düzenleyici değişiklikler, fon merkezi tarafından yerine getirilen işlevlerin NZOK'a devretme sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

31 Mart'a kadar Çocuk Tedavi Fonu Merkezi, tüm işlevlerini yerine getirmeye devam edecek ve bu tarihten sonra çocukların tedavisine ilişkin başvuru işlemleri ve Çocuk Tedavi Fonu Merkezi Müdürü'nün hasta çocukların tedavisini organize etme ve destekleme kararları NZOK tarafından yerine getirilecek.

Değişikliklerin temel amacı, başvuruları alma ve değerlendirme prosedürlerini optimize etmek ve sağlık sigortası kapsamı dışındaki faaliyetler için çocukların tedavisini desteklemek için ayrılan kamu fonlarını etkin bir şekilde harcamaktır. Çünkü çocuk sağlığı hizmetleri gelecekteki sağlıklı nesillere bir yatırımdır ve sağlık hizmetlerini iyileştirme çabaları daha iyi erişim sağlama ve gerekli teşhis ve tedaviye zamanında yönlendirmeye yönelik olmalıdır.

Yeni düzenlemenin yerine getirilmesi için gereken kaynaklar, 2019 yılı NZOK bütçesinde öngörülmüştür.


DİĞER HABERLER