Hükümet, demografik gelişim planı kabul ettiÇarşamba, 26 Nisan 2017

Hükümet, demografik gelişim planı kabul etti Hükümet 2012-2030 Güncellenmiş Bulgaristan Ulusal Demografik Gelişim Stratejisi Yıllık Eylem Planı'nı kabul etti. Planda kısa ve uzun vadede demografik gelişim üzerinde etki yaratan belirlenmiş kompleks ve sektörel tedbirlerin sistematize edilmesi öngörülüyor.

Planda demografik gelişimi etkileyen temel faktörler arasında doğum, ölüm, göç gibi demografik süreçlerin yanı sıra ülkede insan kaynaklarında kalitenin iyileştirilmesini belirleyen süreçler de belirtiliyor.

Planda öngörülen tedbirler sektörel politikaların yaşanan demografik değişikliklere adapte edilmesine yöneliktir. Bu bağlamda demografi politikasının temel unsuru beşeri sermayenin geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesidir.

Bu tedbirler merkezi yönetim bütçesi giderleri çerçevesinde onaylanan yetkili kurumların bütçelerinden finanse edilecek. Bundan başka 2017-2019 dönemine ilişkin Güncellenmiş Orta Vadeli Mali Plan, İnsan Kaynaklarının Gelişimi Operasyonel Programı, başka operasyonel programlar, Avrupa ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen projeler kapsamında da kaynak ayrılması öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, 2012-2030 Güncellenmiş Bulgaristan Ulusal Demografik Gelişim Stratejisi Yıllık Eylem Planı'nın uygulanmasını koordine edecek.

2012-2030 Güncellenmiş Bulgaristan Ulusal Demografik Gelişim Stratejisi Yıllık Eylem Planı, demografi politikasının koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin ulusal mekanizma çerçevesinde hazırlandı. Ulusal mekanizmada bakanlıkların, devlet icra ajanslarının, sosyal ortakların, sivil toplum kuruluşlarının, Ulusal Sigorta Enstitüsü'nün, Ulusal İstatistik Sigortası'nın, Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği'nin, Bulgaristan Kızılhaç Örgütü'nün ve başka kurum ve kuruluşların temsilcileri yer almaktadır.


DİĞER HABERLER