Hükümet, devlet üniversitelerindeki akademik personelin maaş artışları için 39 milyon leva sağlayacakÇarşamba, 15 Mayıs 2024

Hükümet, devlet üniversitelerindeki akademik personelin maaş artışları için 39 milyon leva sağlayacak

 Hükümet, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren devlet yükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin maaşlarının artırılması için 39 milyon leva ek finansman sağlayacak. Bu sayede devlet üniversitelerindeki en düşük akademik pozisyon için asgari maaş 290 leva artarak 1 810 levadan 2 100 levaya yükselecek. Söz konusu artış, 2.086 yardımcı doçentin görev yaptığı 33 devlet üniversitesini kapsayacak. Bu artış, genç öğretim görevlilerini cezbetmeye, elde tutmaya ve akademik kariyerlerini geliştirmeye katkıda bulunacak.

Bulgaristan Cumhuriyeti'nin 2024 yılı Devlet Bütçesi Kanunu ile 39 milyon leva tutarında kaynak hesaplanmıştır, bu nedenle mevcut aşamada 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren akademik personel için maaş artışının uygulanmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Millet Meclisi tarafından kabul edilen Yükseköğretim Kanunu değişiklikleri, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren en düşük akademik pozisyon için yeni asgari temel maaşların belirlenmesini; araştırmacılar ve uzmanlar için asgari temel maaşların belirlenmesini; devlet yükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin ücretlerinin ulusal ortalama brüt maaşın yüzde 180'inden az olmayacak şekilde artırılmasını ve doktora öğrencilerinin burslarının ulusal asgari ücretin yüzde 150'sinden az olmayacak şekilde artırılmasını öngörmektedir. Ulusal Meclis tarafından kabul edilen değişikliklerin uygulanması için gereken toplam mali kaynak yaklaşık 184 milyon leva olup, bu da Bulgaristan Cumhuriyeti 2024 Devlet Bütçesi Kanunu'nda öngörülmeyen devlet bütçesinden önemli miktarda mali kaynak sağlanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bunun için mümkün olan tek kaynak, merkezi bütçe kapsamındaki sermaye harcamalarının yeniden yapılandırılması ve ulusal projeler için 2024 Devlet Bütçe Kanunu tarafından kabul edilen yatırım programı yoluyla sağlanacaktır. .

Öğrenci harçlarının kaldırılmasının bir sonucu olarak devlet yükseköğretim kurumlarının gelirlerindeki azalmayı telafi etmek için 150 milyon leva tutarındaki gerekli fonlar, 2024 Devlet Bütçe Kanunu tarafından ne bir harcama ne de bir gelir azalması olarak öngörülmemektedir.


DİĞER HABERLER