Hükümet, meslek liselerinin modernizasyonu için 32,5 milyon leva sağladıPazartesi, 20 Kasım 2023

Hükümet, meslek liselerinin modernizasyonu için 32,5 milyon leva sağladı

Hükümet, ülkenin çeşitli bölgelerindeki meslek liselerinin fiziki ve teknik donanımının iyileştirilmesine yönelik ilave 32 500 000 leva tutarında finansman tahsis edilmesini onayladı.

Fonlar, 2014-2020 dönemine ilişkin Büyümekte Olan Bölgeler Operasyonel Programı kapsamında başlatılan Bulgaristan'daki bölgesel eğitim altyapısının yenilenmesine ve modernleştirilmesine yardımcı olacak.

Operasyonel program kapsamında 110 967 966 leva tutarında hibe verilmesi, Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın (MON) Kuzeybatı, Kuzey Merkez, Kuzeydoğu, Güneydoğu, Güney Merkez, Güneybatı bölgelerinin yanı sıra başkent Sofya’da bulunan 103 okulda modernizasyon çalışmalarına başlamasını sağladı.

Yenileme faaliyetlerinin uygulanması sürecinde 46 okulda onarımların yapılması konusunda mali kaynak sıkıntısı çekildiği tespit edildi.

Hükümetin onayladığı ek finansman, bu lise binalarının da yeni bir görünüm kazanmasına olanak tanıyacak ve bu da ülkedeki mesleki eğitim ve öğretimin çekiciliğinin ve kalitesinin artmasına katkıda bulunacak.


DİĞER HABERLER