Hükümete göre Bulgaristan nüfusu daha iyi ve daha uzun yaşıyorÇarşamba, 31 Ekim 2018

Hükümete göre Bulgaristan nüfusu daha iyi ve daha uzun yaşıyorBaşbakanlık Basın Merkezinden yayımlanan yazılı basın açıklamasında bugün hükümetin kabul ettiği güncellenmiş 2012-2030 dönemine ilişkin Ulusal Demografik Gelişim Stratejisi Uygulama Planı 2017 faaliyet raporuna göre ortalama yaşam süresi artıyor, standart ve yaşam kalitesi iyileşiyor, bebek ölümleri azalıyor.

2015-2017 dönemi için hesaplanan ülke nüfusunun ortalama yaşam süresi 74,8 yıl olup, bir önceki döneme göre (2014-2016) 0,1 yıl artmaktadır. Erkeklerin ortalama yaşam süresi 71,3 yıl iken kadınlarınkisi 7 yıl daha yüksektir - 78.4 yıl. Ortalama yaşam süresi, şehirlerin sakinleri için 75.6 yıl ve köylerde nüfus için 72.8 yıldır.

Basın açıklamasında nüfusun yaşam standardı ve kalitesinde de olumlu değişiklikler olduğu belirtildi. Atıfta bulunulan verilere göre 2017 yılında hane halkındaki birey başına düşen ortalama toplam gelir 5 586 leva olup 2016 yılına göre % 8,1 artarken, Bulgaristan'ın 2008 yılında AB'ye girmesinden bu yana hane halkındaki birey başına düşen toplam gelir neredeyse 1.6 kat artmıştır.

2017 yılında 64 959 bebek doğdu, bunların 63 955'i (% 99.4) canlı doğan bebeklerdir. Rapora göre bir önceki yıla göre canlı doğan bebek sayısı 1 029 ya da yüzde 1.6 azaldı. Aynı zamanda kadın başına ortalama canlı doğan bebek sayısı da artmaktadır. Bu sayı, 2001'de 1.24 ve 2016'da 1.54 iken geçen yıl 1.56 idi. İlk çocuğun doğumunda kadınların ortalama yaşı, 2016'da 27 yıldan 2017'de 27.1'a yükselmektedir.

Rapordaki veriler, bebek ölümlerinin azaldığını göstermektedir. 2017 yılında ülkede bir yaşın altında 408 çocuk öldü ve bebek ölüm hızı yüzde 6.4 idi. Bu, şimdiye kadar ülkede kayıtlı en düşük değerdir. 2001 yılında bebek ölüm hızı yüzde 14.4, 2005 yılında yüzde 10.4 ve 2016 yılında yüzde 6.5 idi.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSI) verilerine göre, 31 Aralık 2017 itibariyle Bulgaristan nüfusu, Avrupa Birliği nüfusunun yüzde 1,4'ünü temsil eden 7 050 034'tür. 2016 yılına göre, ülke nüfusu 51 825 kişi veya % 0,7 azaldı.

Raporda nüfus gelişimindeki en önemli demografik eğilimin yaşlanma süreci olduğu belirtildi. 2017'nin sonunda 65 yaş ve üstü kişilerin sayısı 1 481 908 veya yüzde21,0 idi. 2016 yılına göre, bu yaş grubundaki nüfusun payı yüzde 0,3 oranında, 2001 yılına göre ise yüzde 4,1 oranında artış gösterdi.


DİĞER HABERLER