Irkçılık veya yabancı düşmanlığı saikiyle işlenen suçlara ağır cezalar geliyorÇarşamba, 24 Ağustos 2022

Irkçılık veya yabancı düşmanlığı saikiyle işlenen suçlara ağır cezalar geliyor

Adalet Bakanlığı, Ceza Kanununda (NK) Değişiklikler ve İlaveler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı taslağını kamuoyunda tartışılması üzere yayınladı. Değişikliklerin amacı, 28 Kasım 2008 tarihli Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin ceza hukuku yoluyla ırkçılık ve yabancı düşmanlığının belirli biçimleri ve tezahürleriyle mücadele edilmesine ilişkin bir Çerçeve Kararı’nın belirli hükümlerinin Bulgaristan Cumhuriyeti tarafından ulusal mevzuata yanlış aktarılması nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan bir ihlal davası prosedürüne yanıt vermektir.

Çerçeve Kararı, nefreti kışkırtan ırkçı veya yabancı düşmanlığı söylemleri ve ırkçılık veya yabancı düşmanlığından kaynaklanan önyargılara dayanan nefret suçları olmak üzere özellikle iki tür suçla ilgili olarak, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının belirli tezahürlerine yönelik ortak bir ceza hukuku yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Irkçılık veya yabancı düşmanlığı saikiyle işlendiğinde cinayet ve bedensel zarar (yaralama) dışındaki insan kaçırma, yasa dışı tutuklama, cebir, tehdit, izleme, hakaret etme, ibadethane veya mezar anıtına saygısızlık, bir kimsenin malını imha veya tahrip etme, suç işlemeye tahrik ve kundaklama gibi suçlar için de daha ağır cezalar getiriliyor.

Ceza Kanunu’nun 14. Barışa ve İnsanlığa Karşı Suçlar Bölümü’nün 419a. maddesinin ırk, ten rengi, din, köken, milliyet ya da etnik köken temelinde birleşmiş bireylere veya insan gruplarına karşı şiddet kullanmak veya nefret oluşturmak için tehlike oluşturabilecek şekilde işlenen bu tür suçları alenen meşrulaştırma, reddetme veya büyük ölçüde önemsizleştirme için cezai sorumluluk öngörecek şekilde değiştirilmesi önerildi. Nasyonal sosyalist totaliter rejim sırasında ve onunla bağlantılı olarak işlenen suçların alenen meşrulaştırılması, inkar edilmesi veya büyük ölçüde önemsizleştirilmesi için de cezai sorumluluk getirilecek.  


DİĞER HABERLER