İş dünyası, kamu çalışanlarının maaşlarını artırılmasına karşı çıktıSalı, 30 Ekim 2018

İş dünyası, kamu çalışanlarının maaşlarını artırılmasına karşı çıktıBulgaristan Sanayi Sermaye Derneği (AİKB), devlet sosyal güvenlik sisteminin bütçe tasarısını ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'nda sosyal ortakların rızası olmadan ve bazıları da danışma ve müzakereler olmadan idari olarak uygulanması öngörülen gelir politikalarını kesinlikle desteklemediğini açıkladı.
Genel olarak iş dünyası 2019 devlet bütçe tasarısı hakkında olumlu görüş bildirdi. Dernek tarafından yapılan açıklamada bunun nedenleri birkaç madde halinde sıralandı:

- GSYİH büyüme oranının nispeten gerçekçi tahmini -% 3.7, AİKB'nin öngördüğü GSYİH (% 3.8) büyüme oranına yakındır;
- İşsizlik oranının nispeten gerçekçi tahmini -% 4.8, istihdam artışı -% 0,3 ve çalışanlara ödenen tazminat tutarında artış -% 8,4;

-Bütçenin yeniden dağıtım işlevini düşük seviyede tutması-% 38,3;

- Hükümet borcunun ve borç faiz tutarının seviyesinin düşmesi ve tutarının 31 Aralık 2019 itibariyle 22,2 milyar BGN'ye veya GSYH'nin yaklaşık% 19,1'ine indirilmesi beklenmektedir;

- 2018 Bütçesi'nin % 0,5 bütçe fazlası ile tamamlanamsı bekleniyor, yani gelirler giderleri yaklaşık 600 milyon dolar aşacak;

- 2019 yılına ait konsolide mali program kapsamında vergi modelini ve vergi oranlarını aynı seviyelerde tutmak ve gelir düzeylerinin yükseltileceğine dair tahminler;

- Eğitim sektörüne yönelik harcama tutarlarını 359,9 milyon BGN artırmak ve onlardan 330 milyon BGN ile pedagojik personelin maaşlarını % 20 artırmak;

- Sağlık sektörünü yeniden şekillendirme girişimi ve aynı zamanda Ulusal Sağlık Sigorta Kasası (NZOK) bütçesinde 490 milyon BGN ve Sağlık Bakanlığı bütçesinde 55,9 milyon BGN dahil olmak üzere harcamalarda 545,9 milyon BGN'lik bir artış.
Bununla birlikte işverenler önerilen % 0,5'lik hükümet açığını desteklememekte, aynı zamanda polis ve iç güvenlik ve kamu düzeni alanında çalışanların ücret ve maaşlarında öngörülen artışları ve savunma sektöründeki sermaye harcamalarındaki artışları desteklememektedir. AİKB ayrıca kamu sektöründe çalışanların ücretlerinin % 10 artırılmasına karşı çıkıyor. Derneğe göre bununla hükümet devlet idaresini reformize etmekten vazgeçiyor.

İş dünyası, bütçe tasarısında kültür ve bilim, Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı, ulusal turizm ürünlerinin tanıtım ve reklamına yönelik politika için ve Sağlık Bakanlığı bütçesine yönelik yeterli miktarda kaynak öngörülmemesini desteklememektedir.

AİKB'den yapılan açıklamada,"2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'nda sosyal ortakların rızası olmadan ve bazıları da danışma ve müzakereler olmadan idari olarak uygulanması öngörülen gelir politikalarını kesinlikle desteklemiyoruz" denildi.
İşverenler, devlet sosyal güvenlik sisteminin bütçe tasarısını neden desteklemediğini birkaç madde halinde sıraladı:
-Asgari ücretin 510 BGN'den 560 BGN'ye idari yoldan makul olmayan artışı;

-Üç yıldır sosyal ortaklarla müzakere edilmeyen prime esas kazanç alt sınırının kaldırılması yerine asgari işçi ücret tutarının artırılması sonucunda idari yoldan yine makul olmayan prime esas kazanç üst sınırında artış;

-Özel sektöre yönelik hizmet süresi ve mesleki deneyim (sınıflar) için ek ücretin korunması;

-Prime esas kazanç üst sınırının, hükümet programına ve ilkbahar dönemi orta vadeli bütçe tahminine aykırı olarak tüm sigortalı çalışanlar için 2 600 levadan 3000 levaya yükseltilmesi;
-Prime esas kazanç alt sınırının, prim tutarlarını kendileri ödeyen kişiler için 2019 yılında uygulanacak prim tutarının 560 levaya yükseltilmesi;

-Kayıtlı tarım üreticileri ve tütün üreticileri için prime esas kazanç alt sınırının 2019 yılından itibaren 350 levadan 560 levaya yükseltilmesi;

- Geçici süreliğine iş göremezlik ödemesi yapılmasına yönelik uygulamanın devam etmesi. Hasta izin günlerinden ilk 3'ünün ücretinin işveren tarafından karşılanmasına devam edilmesi. Geçici süreliğine iş göremezlik için tazminat ödemeleri için yapılacak giderlerde artış öngörülmesi;

- Tıbbi ve meslek hastalığı bilirkişi raporu alanında ve malulen emeklilik maaşlarının sağlanmasında yetersiz reformlar. Engelli emekli maaşlarında yeni bir artış öngörülmesi;

- Hamilelik ve doğum nedeniyle 410 izin günü kullanma hakının korunması. Daha sonra annelerin aylık 380 leva maaş karşılığında çocuğuna 2 yaşına kadar bakması için izin kullanma hakkı var. Bu durum anneleri işgücü sıkıntısı yaşanan işgücü piyasasının dışında tutuyor. İki yıl sonra onların işe dönmeleri çalışma alışkanlıklarının kaybolmasına yol açmakta ve onların işe uyum sağlamasını zorlaştırmaktadır.
AİKB, prensip olarak, NZOK bütçe tasarısına tiraz etmiyor.


DİĞER HABERLER