İş dünyası kıdem tazminatı ödeneğinin kaldırılmasını talep ettiPerşembe, 13 Nisan 2017

İş dünyası kıdem tazminatı ödeneğinin kaldırılmasını talep etti Bulgaristan Sanayi Sermaye Derneği (AİKB), Ekonomi Bakanı'na iş dünyası açısından önemli konularda teklifler yaptı. Bu teklifler Ulusal Ekonomi Konseyi'nin bugünkü oturumuyla ilgili yapıldı.

AİKB Başkanı Vasil Velev, Bakanlar Kurulu'nun 17 Ocak 2017 tarihinde kabul ettiği bir kararname ile ödenen kıdem tazminatı ödeneğinin iptal edilmesine ilişkin karar taslağı önerdi.

Taslağın "Gerekçe" bölümünde işçi maaşının yeniden yapılandırılmasıyla ve kıdem tazminatı ödeneğinin kaldırılmasıyla devlet memurları arasında ayrımcılığa neden olan farklılığın üstesinden gelineceği belirtildi.

AİKB'in karar taslağında dernek üyesi kurum ve kuruluşların iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçi ve memurların ücretlerine aynı işi yaptıkları halde farklı hizmet sürelerinden dolayı haksız olarak farklılık getiren böyle bir kararı 2 yılı aşkın uyguladıkları belirtildi.

İş dünyasının temsilcileri, işçi ücretinin yeniden yapılandırılması ve iş sözleşmesinin yeniden düzenlenmesine dair önerinin kabul edilmesiyle daha uzun hizmet süresi olan kişilere avantaj sağlayan ve daha kısa hizmet süresi olan kişilere karşı ayrımcı tutuma neden olan bu yönetmeliğin kaldırılacağını düşünüyor.

Vasil Velev'in ifadelerine göre böyle bir karar alındığı takdirde çalışanların hakları kısıtlanmayacak ve onların aldıkları ücretlerin miktarlarında azaltma olamayacak.

Bununla birlikte bu öneriler kabul edildiğinde Avrupa ülkelerinde benzeri olmayan bir algoritmanın kaldırılmasından başka ekonomik açıdan haksız olan şu anki yüksek işgücü maliyetlerinden dolayı işe alınması engellenen işçi ve memurların işgücü piyasasına geri dönmesine imkan sunacağı ileri sürüldü. Karar taslağında yapılacak değişikliklerin ne dolaylı, ne de dolaysız bir şekilde devlet bütçesini etkilemeyeceği vurgulandı.

Başka bir öneri Ulusal Ekonomi Konseyi toplantısında Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı'nın hazırladığı Bulgaristan'da emek göçü karşısındaki problemlere ilişkin raporun dinlenmesidir. İş dünyasının devletin üçüncü ülkelerden kalifiye ve ülkede eksik olan elemanların getirilmesinin kolaylaştırılmasına yönelik ne gibi adımlar atacağını öğrenmek istediği anlaşıldı.


DİĞER HABERLER