“İslâm Dini” Ders Kitaplarında Yeni VizyonCuma, 31 Ocak 2020

“İslâm Dini” Ders Kitaplarında Yeni VizyonBulgaristan Başmüftülüğü uzun yıllardan beri üzerinde durduğu son derece önemli bir projeyi gerçekleştirebilmek için ciddi gayretler sarf etmektedir. Devlet okullarında okutulan "İslâm Dini" ders kitaplarının ilk beş serisinin, -yeni bir vizyon ve pedagojik formasyon kriterlerine uygun bir biçimde tasarlanarak- müslüman çocukların istifadesine sunmaya ramak kaldı adeta. Bir yılı aşkın bir süre zarfında 1.sınıftan 5. sınıfa kadar hazırlanan kitaplar, 30 Ocak 2020 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca kurulan değerlendirme komisyonuna sunuldu.

Başmüftü Yardımcısı Ahmed Hasanov başkanlığında oluşan -kitapları hazırlama- komisyonunda; Eğitim Dairesi başkanı Amir Feleti, Eğitim Uzmanı Nazmiye Kulova, Sorumlu redaktör Murat Boşnak, Dr. Osman İbrahimov, Dr. Selime Hasanova, Muhammed Kamber, Kırcaali müftüsü Beyhan Mehmed, Alper Ahmed ve Gülgün Gaygacova yer almaktadır. Başmüftülüğün, tarihe not düşecek bu anlamlı çalışmasını kutlar, gelecek nesillere faydalı olmasını temenni ederiz.

Bahri İZZET
Başmüftülük
İrşad Dairesi Uzmanı


DİĞER HABERLER