İşsizler için sağlık sigorta primi tutarı değişmediCuma, 20 Ocak 2023

İşsizler için sağlık sigorta primi tutarı değişmedi

Milli Gelirler Ajansı’ndan (NAP) yapılan açıklamaya göre, zorunlu sağlık sigortası primlerini kendileri ödeyen ve Sosyal Sigortalar Kanunu anlamında kendi sigortalısı olarak kayıtlı olmayan kişiler 28,40 leva ödemeye devam edecekler.

Halihazırda 710 leva olan prime esas kazanç alt sınırında değişiklik yok. Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, başka nedenlerle sigortalı olmayan kişiler, kendi sigortalıları için asgari aylık gelirinin yarısından az olmayan bir gelir üzerinden sigortalanırlar. Böylece onlar için sağlık sigortası primi, ayda 355 levadan az ve 3400 levadan fazla olmamak üzere %8 oranında hesaplanır.

Açıklamada, sigorta primlerini son ödeme tarihi, ilgili oldukları ayı takip eden ayın 25'ine kadar olduğu anımsatıldı. 2023 Ocak ayı sağlık sigortası primi en geç 25 Şubat 2023 tarihine kadar ödenmelidir. Sağlık sigortası primlerini ödemekle yükümlü olan herkes, NAP’a 7 nolu beyanname sunmalıdır. Bu beyanname, NAP’a internet üzerinden kişisel kimlik kodu (PİK) ile veya elektronik hizmetler portalı üzerinden kayıtlı elektronik posta (KEP) vasıtasıyla veya kişinin daimi ikametgah adresine göre ilgili NAP Ofisi’ne sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüğü doğmuş olan aydan sonraki  ayın 25'ine kadar sunulur. Bu beyannameyi vermeme cezası 500 leva ile 1000 leva arasındadır.

36 aylık süre içinde aylık üç primden fazlasını ödemeyen vatandaşların sağlık sigortası hakları kesintiye uğrar. Süre, sağlanan tıbbi yardımın yapıldığı aydan önceki ayın başına kadar sayılır. Vatandaşların kesintiye uğrayan sağlık sigortası hakları, son 60 aya ait sağlık sigortası primlerinin tamamını ödemeleri halinde geri verilir. Haklar, o dönem için ödenmesi gereken tüm sağlık sigortası primlerinin ödendiği tarihten itibaren geri kazanılır.

Vatandaşlar, NAP’ın portalından ücretsiz olarak erişilebilen NAP’ın elektronik hizmeti aracılığıyla sağlık sigortası durumlarını ve sağlık sigortası verileri olmayan dönemlerini kontrol edebilirler.

Vatandaşlar, sağlık durumunu 0700 18 700 numaralı telefondan /ilgili mobil operatörün tarifesine göre ücretlendirilerek/ da sorgulayabilirler. Hizmet otomatik olup yalnızca telefonun klavyesi aracılığıyla girilmesini gerektirir. Ayrıca zorunlu sağlık sigortası primlerinin ödenmediği tüm ay ve yıllara ait veriler de sistem tarafından sağlanmaktadır. Telefonla sağlık durumunu sorgulama hizmeti kesintisiz olarak verilir. 


DİĞER HABERLER