İşsizlik maaşı başvuruları elektronik yolla yapılacakÇarşamba, 29 Mart 2017

İşsizlik maaşı başvuruları elektronik yolla yapılacak Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada hükümet tarafından onaylanan İşsizlik Maaşı Verilmesi ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'te yapılacak değişikliklerle işsizlik maaşı başvurularının elektronik yolla da yapılabileceği bildirildi.

İnternet üzerinden işsizlik maaşı başvurusu yapılabilmesi için nitelikli elektronik imza ve kişisel kimlik kodu kullanılacak. Ulusal Sigorta Enstitüsü'nün (NOİ) bölge şubelerine başvuru formunun kağıt şeklinde de verilmesi imkanı devam edecek.

31 Aralık 2016 tarihinden sonra sigortası durdurulan kişilere işsizlik maaşı ödeme süresi 2001 yılından sonra işsizlik sigortası ödemesi yaptıkları yılların sayısına göre belirlenecek. Böylece hizmet dökümü belgesi alınmasına gerek kalmayacak. Başvuru yapan kişinin işsizlik maaşı alma hakkına sahip olup olmadığına karar verilmesi ve tazminat miktarının belirlenmesi için NOİ'nin bilgi sistemindeki kayıtlı veriler kullanılacak.

Hükümet, vatandaşların idari yükünün azaltılmasına yönelik başka değişiklikler de kabul etti.

Yaşlılık aylığı ve bireysel emeklilik maaşına başvuru için mülkiyet durumunun beyan edilmesi zorunluluğu kaldırılıyor.

İşyerinde yaşanan bir olayın iş kazası olarak kabul edilmesi veya reddedilmesine ilişkin süre 7'den 14'e uzatılıyor.

Başka değişikliklerle İş Kanunu ve başka kanunlar kapsamında ödenen tazminatlardan elde edilen gelirler üzerinden prim kesilmesi düzenlendi. Bu emirname Sosyal Sigorta Kanunu'nda yapılan değişikliklerin 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi sonucunda çıkartıldı.

Hamilelik, doğum yapmak, annenin (evlat edinen kadının) ölümü veya ağır hastalığı durumunda çocuk büyütme veya hamilelik ve doğum için izin kullanmama durumlarda izin kullanma ve tazminat alma hakkının kapsamı genişliyor. Sigortalı kişiler, sigorta yapan kurum veya kuruluş faaliyetine son verdiği için hastalık ve annelik parası alamadıkları takdirde NOİ'nin bölge şubelerine kağıt şeklindeki gerekli başvuru belgelerini bizzat kendileri veya vekil kıldıkları kişiler aracılığıyla sunabilecekler.

Sosyal giderler için ayrılan kaynaklar üzerinden sadece Emekli Maaşı Fonu için değil, Devlet Sosyal Güvenlik kurumunun tüm fonları için prim kesilecek. Bu yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle düzenlenmiştir.

Başka bir yönetmelikte yapılacak değişiklikle işverenin iflas etmesi durumunda NOİ'nin garanti altındaki alacakların ödenmesinde sosyal ve sağlık sigorta primleri ödeme yükümlülüğünün kaldırılması kararı alındı.


DİĞER HABERLER