İstihdamın korunması için işverenlerin tazminat başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldıÇarşamba, 27 Mayıs 2020

İstihdamın korunması için işverenlerin tazminat başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldıBakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında 60/40 tedbiri olarak bilinen tedbirin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 55 sayılı kararnamede değişiklikler kabul edilerek ülkede olağanüstü halin kaldırılması ve olağanüstü salgın durumu ilan edilmesi sonrasında çalışanların istihdamının korunması için işverenlerin tazminat başvurusunda bulunabileceği sürenin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılması kararı alındı.

Tazminat, üç aydan fazla olmamak kaydıyla 13 Mart - 30 Haziran döneminin tamamı veya bir kısmı için ödenecek.

Kararname kapsamında tazminat alan işverenler, çalışanlarına Ocak 2020 için prime esas kazanç alt sınırı tutarından daha az olmayan bir maaş ödemelidirler.

Tazminat ödemeleri yapılması için gerekli mali kaynaklar devlet sosyal güvenlik sistemi dahilinde oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu tarafından sağlanmaktadır.


DİĞER HABERLER