İşverenler, lise ve üniversite mezunlarının eğitiminden memnun değilPazartesi, 20 Şubat 2017

İşverenler, lise ve üniversite mezunlarının eğitiminden memnun değil Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BTPP) üyelerinin katılımıyla yapılan bir anket araştırması sonuçları, işverenlerin Bulgaristan'da yüksek eğitim kurumlarından mezun olan personelin sahip olduğu bilgi ve birikiminden memnun olmadığını gösteriyor.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 61'i üniversitelilerin ilave bilgiye ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Anketçiler, gençlerin ekiple çalışmak için gerekli mesleki nitelikleri ve becerilerinin iyileştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bu sonuçlar, firmaların yaklaşık üçte ikisinin bu görüşte olduğunu gösteren önceki anketlerin sonuçlarına benzerdir.

Üniversitelilerin mesleki eğitiminden memnun olmayan işverenler yüzde 17, memnun olanlar ise yüzde 22 oranındadır.

BTPP'nin yaptığı anket araştırmasının amacı BTPP üyelerinin ülkede eğitim düzeyi ve firmaların uzman kadro gereksinimi hakkında görüşlerinin alınmasıdır. Anket sonuçlarına göre eğitim alanında iyileştirmelere ilişkin öneriler de bulunuyor.

Anket araştırması 31 Ocak-3 Şubat 2017 döneminde elektronik yolla yapılmıştır.

İş dünyası temsilcilerinin ifadelerine göre gençlerin eğitiminde temel eksiklikler, mesleki beceriler ve ekiple çalışma becerilerinde görülüyor. Firmaların neredeyse yüzde 33'ü gençlerin dil bilgilerinin, yüzde 31'i ise girişimci düşüncesinin eksik olduğunu düşünüyor.

Ankete göre işverenler lise ve üniversite mezunlarının uygulamalı bilgilerinin eksik olduğunu ve teorik bilgiler ile pratik bilgilerin kullanımı arasındaki bağlantıyı zor yaptıklarını kaydediyor.

Anket sonuçlarına göre işverenlerin yüzde 41'i işe aldıkları gençleri eğitimlerinde eksikliklerden dolayı eğitmek zorunda kaldı.

Firmaların yüzde 51'i de personelini eğitti, ancak bu eğitimler firmanın faaliyetinin özelliğinden kaynaklanan birşeydi. BTPP üyelerinin ancak yüzde 5'i kalifiye eleman bulmakta zorluk çekmediğini belirtiyor.
Gerekli kalifiyeye sahip kişiler bulamadığında firmaların ne yaptığı sorusuna firmaların büyük bir bölümünün elemanların eğitimine yatırım yaptıkları veya eğitmek üzere yeni eleman aldıkları cevabı verildi.

Firmaların ancak yüzde 4'ünün yabancı ülkelerden eleman alma imkanlarını araştırdığı anlaşıldı. Her bir onuncu firmanın bir faaliyete ilişkin iş pozisyonu bulundurma gereksinimini ortadan kaldırmak için teknolojiye yatırım yaptığı belli oldu.

BTPP üyeleri, başlıca makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, ekonomi, bilgisayar ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezunu uzmanlara ihtiyaç duyuyor.

Ankete göre mühendis atama yoluyla telafi edilemeyen tornacı, frezeci, öğütme makinesi operatörü, tamirci ve başka işçi personeline de ihtiyaç duyuluyor.

Anketçilerin yüzde 70'inden fazlası önümüzdeki 5-10 yıl içinde teknik eğitim gören uzmanlara, yüzde 35'i ise ekonomi alanında eğitim gören uzmanlara ihtiyaç duyulacağı tahmininde bulundu.

Bu yıl da işverenler, eğitimde daha fazla uygulamalı eğitime yer verilmesi ve okullarda işverenlerin ihtiyaç duyduğu mesleki eğitimin verilmesini tavsiye ediyor.

BBPP üyeleri, lise veya üniversite bitirenlerin eğitim düzeyinin dışarıdan, anonim değerlendirilmesi yapılmasının gerekli olduğunu kaydediyor. Onların ifadelerine göre şimdi öğrencilere verilen notlar gerçekte elde ettikleri bilgileri yansıtmıyor.

İşverenler, eğitim kurumlarına sağlanan bütçe miktarının öğrenci sayısına ilişkin nicelik göstergelere göre değil de, eğitim kalitesine göre olması gerektiğini düşünüyor.

İşverenlerin ifadelerine göre devletin eğitimini karşıladığı üniversitelilere mezun olunca belirli bir süre ülkede çalışma zorunluluğu getirilmelidir. Başka bir öneri, yabancı ülkelerden eleman alınmasına kolaylık getirecek yasal değişiklikler yapılmasıdır.

Öğretim programının içeriği de çağdaş bilimsel ilerlemeye uygun olmalıdır. İşverenler, lise düzeyindeki mesleki eğitimde ikili eğitimin getirilmesiyle iyi bir başlangıç yapıldığını ve ikili eğitime devam edilip, gittikçe daha çok sayıda okulu kapsaması gerektiğini düşünüyor.


DİĞER HABERLER