İşverenlerden hükümete öneriPerşembe, 20 Temmuz 2017

İşverenlerden hükümete öneriUlusal düzeyde temsil edilen işveren örgütleri Bulgaristan Sanayi Sermaye Derneği (AİKB), Bulgaristan İktisat Odası (SKB), Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BTPP) ve Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (KRİB), hükümetten asgari işçi ücretinin belirlenmesine ilişkin yeni bir model belirleninceye kadar iş pozisyonu ve ekonomik faaliyetlere göre düzenlenen asgari işçi ücreti miktarının dondurulmasını talep etti.

İşveren örgütlerinin yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Haberdar edildiğiniz gibi Bulgaristan İşveren Örgütleri Derneği (AOBR) çatısı altında birleşen ulusal düzeyde temsil edilen işveren örgütleri (NPRO) 27 Temmuz 2017 tarihinde asgari işçi ücretini iş pozisyonu ve ekonomik faaliyetlere göre düzenleyen Sosyal Sigorta Kodeksinin 6.maddesinin 3.fıkrasının 3.bendinin derhal iptal edilmesi önerisinde bulundu.

İşveren örgütleri, oybirliğiyle desteklenen karar doğrultusunda sosyal ortaklar ve devlet tarafından Bulgaristan'da asgari işçi ücretinin belirlenmesine ilişkin uzlaşma modeli kabul edilinceye kadar 2017 yılı için asgari sigorta geliri müzakerelerine katılma teklifini reddetti.

Bu bağlamda branş örgütleri tarafından yapılan öneriler de dikkate alınarak, görüş beyan ettiğimiz bu açıklama ile asgari işçi ücretinin belirlenmesine ilişkin uzlaşma modeli kabul edilinceye kadar 2017 yılı için iş pozisyonu ve ekonomik faaliyetlere göre düzenlenen asgari işçi ücreti miktarının belirlenmesinin reddedilmesine dair pozisyonun yinelenmesini önermekteyiz.

Üye olan işletmeler veya Sizin yönetici organlarınız tarafından mevcut pozisyonla ilgili öneriler olduğu veya sorular sorulduğu zaman anında bizi haberdar etmenizi rica ederiz.

Yeniden şunu hatırlatmak isteriz ki:
1.NPRO temsil edilen taraflar için geçerli olmak üzere şirket ve branş düzeyinde çalışma koşulları ve ücrete ilişkin toplu iş sözleşmesi imzalanmasına destek verdiğini birçok kez beyan etti.

2. Küresel ekonomik krizin başladığı 2008 yılından sonraki yıllarda ve ekonomik canlanma koşullarında idare tarafından belirlenen asgari sigorta geliri sınırları ayrı sektörlerin ve işletmelerin ekonomik durumu, istihdamın dinamiği, genel ve sektörel işgücü verimliliği ve fiyat artışı büyük ölçüde birbiriyle çelişiyor.

3. NPRO birçok kez bu yaklaşımın kayıt dışı ekonominin artmasına ve bazı bölgelerde, sektörlerde, işletmelerde ve düşük eğitimli kırılgan sosyal grupların istihdamının sınırlandırılmasına neden olduğunu söyledi. Bu argümanlar Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun tavsiyelerinde pek çok kez tanıtıldı.

4. Buna benzer meslek, pozisyon ve ekonomik faaliyetlere göre asgari sigorta geliri sınırları belirlenmesine ilişkin mekanizmalar hiçbir AB üyesi ülkede uygulanmıyor.

5. İlk önce sosyal sigorta prim yükünün artırılmaması niyeti beyan edilmesine rağmen Devlet Kamu Sigortası Kurumu Emeklilik Maaşları Fonu'na ilişkin sigorta primi oranlarının artırılması yönelik adım atılacak.

6. Sendikal örgütlerin önerisi ve baskı yapması üzerine Ceza Kanunu'nda kabul edilen değişiklerle ancak önemli miktarlarda sigorta primi ödemesi yapmayan işletme yetkililerine karşı kovuşturma başlatılması kararı alındı ve bu asgari sigorta geliri sınırları belirlenmesini anlamsız kılıyor.

AOBR'a gösterdiği anlayış ve şimdiye kadar bu pozisyonlara güçlü desteği için tekrar teşekkürlerimizi ve memnuniyetimizi ifade etmek isteriz."


DİĞER HABERLER