İzmir BAL-GÖÇ'te Prof. Dr. Ayşe Kayapınar dönemiPazar, 29 Ocak 2017

İzmir BAL-GÖÇ'te Prof. Dr. Ayşe Kayapınar dönemi 29 Ocak 2017 de İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) eski fuar alanında bulunan Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde 15. Olağan Genel Kurul toplantısı ile yeni başkanını seçti.

15. Olağan Genel Kurul İhsan Şentürk' ün açılış konuşması ile saat 12:00' de başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı söylendi. Akabinde eski başkan Fahriye Ersoy konuşmalarını gerçekleştirdi. Devamında kongre divan heyeti başkanı olarak Prof. Dr. Yüksel Özkan seçildi. Divan heyeti çeşitli konuşmacılara söz hakkı vererek konuşmacılar konuşmalarını gerçekleştirdiler. Eski yönetim 2014-2016 faaliyet raporları, yine bu yıllardaki bilanço ve bütçe kongre üyeleri tarafından oylandı. Divan başkanı seçime geçilmeden önce hali hazırda bulunan adaylara onar dakikalık konuşma süresi vererek adaylar konuşmalarını gerçekleştirdiler. Seçim 14:45 itibari ile toplamda 510 kongre üyesi ve delegenin katılımıyla başladı. Seçim 17:00' de sona ererek seçim sonuçları bir saat gibi kısa bir sürede açıklandı. 510 geçerli oyun 290 oyunu alarak yeni başkan Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR seçildi.

Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR, başkanlık konuşmasında; "Amaçlarının kesinlikle partiler üstü bir yapı sağlayarak ve birlik beraberlik içinde bir Bal-Göç kimliği oluşturmak." Olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR, Bulgaristan'ın Varna'ya bağlı Provadia kasabasında doğmuş olup, aslen Varna'nın Pınarlı/İzvornik köyündendir. İlkokul ve ortaokulu "Kliment Ohridski" okulunda okur. 1984 yılında Varna da bulunan IV- ta Ezikova Gimnazia okulunun sınavlarını kazanarak bu okulun Fransızca kısmına kaydolur. 1989 yılında bu okuldan mezun olarak ailesi ile birlikte 1991 yılında Türkiye'ye göç eder.1992 yılında ÖSS ve ÖYS sınavlarını kazanarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü kazanır. 1996 yılında mezun olan Kayapınar aynı yılın sonbaharında yüksek lisans eğitimine başlar ve 1997 yılında Ankara Üniversitesi'ne Araştırma Görevlisi olarak atanır. 1999 yılında Yüksek Öğretim Kurumu' nun resmi bursunu kazanarak Fransa'ya gider. Fransa da doktora öğrenimine başlar. Doktora öğrenimini tamamlayan Kayapınar 2005 yılının Ocak ayında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne yardımcı doçent olarak atanır. Mart 2009 yılında doçent olur. Kasım 2014' te İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ne tarih profesörü olarak atanır. Halen bu üniversitede görev almakta olup Balkanlarla yakından ilgilenmekte ve çalışmalar yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Taner Türker


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER