Kanserle mücadelede yardımcı olacak AB Kanser Hastalıkları Bilgi Merkezi kurulacakÇarşamba, 14 Temmuz 2021

Kanserle mücadelede yardımcı olacak AB Kanser Hastalıkları Bilgi Merkezi kurulacak

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu Üyesi ve Halk Sağlığı Komitesi Üyesi Petır Vitanov, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği demeçte, “Kanserle mücadele AB için bir öncelik ve AB, sinsi hastalıkla mücadele için acilen harekete geçiyor” diye kaydetti.

Vitanov, bu önlemlerin bir kısmının, AB Kanserle Mücadele Planı dahilinde bir girişim olan Kanser Hastalıkları Bilgi Merkezi kurulması olduğunu açıkladı. Kanser hastalıklarının Doğu Avrupa'da en yaygın olduğuna ve Bulgaristan'ın en çok etkilenen ülkeler arasında olduğuna dikkat çekti.

Vitanov’un ifadesine göre, Bulgaristan aynı zamanda yaşam beklentisinin en düşük olduğu ülke ve bunun nedenleri kötü sağlık hizmetleri, profilaksi uygulanmaması ve önlem alınmamasıdır. AP Üyesi, bu nedenle, bu merkezin ülkemiz için son derece önemli olacağı beklentisini dile getirdi.

Vitanov, bu merkezin unsurlarından birinin, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına yönelik iyi bir tarama yapılmasını sağlamak için bir AB sisteminin oluşturulması olduğuna dikkat çekti.

AP Üyesinin ifadesine göre, kanser ilaçları fiyatlarını düşürmenin de önemli olduğunu söyledi.

Vitanov, AB’nin 27 üye ülke için vereceği ortak siparişlerin bazı ülkelerdeki ilaç kıtlığını azaltması ve bu ilaçların maliyetini düşürmesi beklendiğini belirtti.

AP Üyesi, “Referans ilaç listeleri üzerindeki bu genel kontrol, tedavi sürecinin koordinasyonu ve bu alandaki genel ortak politika, Bulgaristan'da kanser hastalıklarının daha iyi tedavi edilmesine yol açacak” dedi.


DİĞER HABERLER