Kişisel gelir vergisini ödeme süresi 30 Nisan 2013 tarihinde doluyorCuma, 26 Nisan 2013

Kişisel gelir vergisini ödeme süresi 30 Nisan 2013 tarihinde doluyorKişisel gelir vergisinin ödeme kampanyasının son tarihi 30 Nisan'a kadar Ulusal Gelir Ajansı'nın (NAP) her bir ofisinde dakika başına 3 beyanname kabul edilip verilerin işlenmesi gerekiyor. Kurumun şubelerine sunulan ve beklenen belgelerin kıyaslanması bunu ortaya çıkardı. Beyannamelerin yarısı henüz kuruma sunulmuş değil.

Şu ana kadar NAP Kırcaali Ofisi'ne yaklaşık 3 bin beyan formu sunuldu, vergi memurlarının beklediği belgeler ise çok misli fazladır.

Bu sebepten dolayı NAP'tan vatandaşların kuyrukta beklemek istemezlerse, kişisel gelirlerin vergilendirilmesine dair beyannamelerini sunmak için son tarihi beklememeleri tavsiye ediliyor. Beyanname formları doldurulup elektronik imzayla internet üzerinden de sunulabilir. İnternet üzerinden kişisel gelir beyan formu sunulursa, ödenmesi gereken vergi miktarından yüzde 5 oranında indirim kullanılıyor. Belgeler, NAP Kurumu ofisine yerinde sunulabilir, posta aracılığıyla kabul edildiğine dair makbuz verilen mektupla gönderilebilir veya bazı postanelere sunulabilir.

Kişisel gelirin beyan formunu vatandaşlar, NAP kurumunun www.nap.bg.adresindeki internet sitesinden indirebilirler. Yıllık vergi beyannamesini sunmak için süre 30 Nisan 2013 tarihinde doluyor, o zaman tutulan verginin dışında olan verginin de ödenmesi gerekiyor.

NAP'tan nisan ayının sonuna kadar kendilerinin belirleyip avans olarak vergilerini ödeyen kişilerin yıllık kişisel gelir beyannamesinden başka, yeni bir beyan formu doldurmaları da şart. Bu beyan formunu örneğin, kiracısı olan ev sahipleri, noterler, avukatlar, diş hekimleri ve başka serbest meslek faaliyetiyle uğraşan kişiler sunmaları gerekiyor. Onlar 2013 yılının ilk üç ayı için vergi borcunu beyan etmek zorundalar. Bu beyanname yılda üç kere belirlenen süre içinde sunuluyor. Birinci beyan formu NAP ofislerine nisan ayının sonuna kadar gönderilmelidir.

Vergi ve sigorta ödenilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi NAP kurumunun www.nap.bg sitesinde bulunabilir. Ayrıca vatandaşlar, şehir içi arama fiyatında 0700 18 700 telefonu aracılığıyla da bu konuda danışabilirler.


DİĞER HABERLER