KNSB: Bulgaristan’da çalışanların yarısı çalışan yoksulÇarşamba, 14 Temmuz 2021

KNSB: Bulgaristan’da çalışanların yarısı çalışan yoksul

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonunun (KNSB) düzenli olarak gerçekleştirdiği 3 aylık tüketici fiyatları ve insani geçim ücretine ilişkin anket sonuçlarına göre, Haziran 2021 itibariyle Bulgaristan'da bir işçinin normal bir yaşam sürmesi için alması gereken ücretin tutarı en az 1 069 leva olması gerekiyor. Nisan-Haziran dönemi anket sonuçları sendika binasında düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

İnsani geçim ücreti, gıda, barınma, eğitim, sağlık, giyim, ulaşım ve iletişim, çalışma saatleri ve dinlenme masraflarını içeriyor. Alkol ve tütün ürünleri satın almak için yapılan masraflar hesaplamada dikkate alınmamıştır.  

KNSB Başkanı Plamen Dimitrov, “Yoksulluk sınırı ile insani geçim ücreti aynı şey değil” diye vurguladı.

Dimitrov, 1 500 leva sınırını aşan ortalama maaşta bir artış olduğunu raporladı ancak bunun, çalışanların yarısının böyle bir gelir elde ettiği anlamına gelmediğini kaydetti.  

KNSB Başkanı, “Ortalama maaşta derin bölgesel farklılıklar var. Bu tutar, Vidin bölgesinde ortalama maaş tutarından iki kat daha düşük olup Sofya'dakinden yaklaşık 300-400 leva daha yüksektir. Aynı zamanda Bulgaristan’da çalışanların yaklaşık 2/3'ü ortalama maaştan daha az maaş alıyor. Çalışanların yarısının maaşı, insani geçim ücret düzeyine ulaşamıyor ve çoğu insan, ortalama ücret düzeyine ulaşamaz durumdadır” diye altını çizdi.

Dimitrov’un ifadesine göre, asgari standart için gerekli olan düzeylerin altında bir maaşla çalışan herkes aslında çalışan yoksuldur.

Anket sonuçlarına göre, turizm, otelcilik, kumar, havayolu taşımacılığı gibi sektörler, 2020 yılının aynı dönemine göre çalışanlar açısından en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Öte yandan petrol üretimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgi hizmetleri vb. sektörlerde ücretler artıyor.

Bazı malların fiyatları da artıyor, çoğunlukla hayvansal ve bitkisel yağlar, özellikle sıvı yağ fiyatları % 25 oranında arttı. Ayrıca ekmek ve hububat fiyatlarında %2,2, süt ürünleri fiyatlarında %1,2 vb. ürünlerin fiyatlarında da artış var.

KNSB, asgari işçi ücretinin insani geçim ücreti düzeyi ile ilişkili olmasında ısrar ediyor. Örgüt, ayrıca devletin ortalama ücret miktarının (yani ortalama maaş değil, işçilerin yarısının aldığı ücret)  yılda %12-13 oranında artarak 2025 yılına kadar insani geçim ücreti düzeyini aşmasına yol açacak politikalar yürütmesinde ısrar ediyor.

Dimitrov, “KNSB, asgari ücretin 2022'den 2025'e kadar yasal olarak yılda en az %17-18 oranında artırılmasında ısrar ediyor. Böylece 1200 leva eşiğini aşabilir ve insani geçim ücreti düzeyine eşit olabilir. Başka bir deyişle, o zaman çalışan yoksul kalmayacak” diye belirtti.


DİĞER HABERLER