KNSB, memur maaşlarına zam talebiyle protestolara başladıPerşembe, 23 Haziran 2022

KNSB, memur maaşlarına zam talebiyle protestolara başladı

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB), kamu sektöründe çalışanların asgari ücret ve gelirlerinin artırılması talebiyle bir protesto eylemi başlatıyor.

Bu amaçla bugün (23.06.2022) konfederasyon, Halk Meclisi binasının ana girişinin yakınında bir çadır kurarak protesto eylemine başladı. Eylem, 2022 bütçesinin güncellenmesine ilişkin tekliflerin son teslim tarihinin sona erdiği gün başlıyor ve KNSB’nin talepleri kabul edilene kadar devam edecek.

KNSB, asgari ücretin 710 levadan 760 levaya yükseltilmesinde ısrar ediyor. Diğer bir talep ise, kamu çalışanlarının maaşlarında en az %15, saha çalışanlarının ise %20 oranında artırılmasıdır.

Örgütten yapılan açıklamada, “Enflasyon, binlerce işçinin emeğini değersizleştirdi. Onlar, çalışmayı bırakmadı ve görevlerini dürüst bir şekilde ve tüm gerekliliklere uygun olarak yerine getirmektedirler. İşçilerin en azından geçen yıl o dönemde alabildikleri mal ve hizmetleri satın alabilmelerini istiyoruz. Şimdi ise bu imkansızdır” denildi. Sendikacıların ifadesine göre, bu zam, hızlanan enflasyon sonucunda fiyatlarda meydana gelen artışın kısmen de olsa dengelenmesini mümkün kılacaktır.

Sendikaların bir diğer önemli talebi de çocuklu ailelere daha fazla destek verilmesidir.

Açıklamada, “Çocuklar için vergi indirimi miktarında bir çocuk için yıllık vergi matrahının 4500 levadan 7500 levaya, iki çocuklu bir aileler için ise 9000 levadan 15 000 levaya kadar bir artış öneriyoruz. Bu, bir çocuklu ailelerin hane bütçelerini yılda 750 leva, iki çocuklu ailelerin hane bütçelerini ise 1500 levaya kadar destekleyecektir” diye kaydedildi.

Sendikacılar, ayrıca sosyal yardım kalemlerinin paylarını artırmak için bütçe harcamalarının yeniden yapılandırılması için ısrar ediyor.

KNSB, devletin, içinde bulunduğumuz zor durumda destek verilen vatandaş sayısını artırmak için 1,5 milyar leva ek kaynak ayırmasında ısrar ediyor.

Fonlar, şu anda 8,2 milyar leva tutarındaki fazlasıyla abartılandan sermaye programı ile sağlanabilir.

Konfederasyon, 2022'de yürürlükte olan yoksulluk sınırının hafife alınan düzeyi göz önüne alındığında 413 leva olan yoksulluk sınırının yüzde 150'sine kadar veya 620 levaya kadar geliri olan tüm kişilerin ısınma yardımlarına erişimi için (ısıtma yöntemine bakılmaksızın) tek bir kriterin uygulanmasını önerecek.  

KNSB’ye bağlı tüm federasyonların temsilcileri de protestoya katılacaklar. Protestocular, KNSB’nin 2022 bütçesinin güncellenmesine ilişkin taleplerini sunmak için milletvekillerinin her biriyle yüz yüze görüşmekte ısrar edecekler.


DİĞER HABERLER