KNSB: Vatandaşların yüzde 35'i maddi yönden mahrumiyet içinde yaşıyorPerşembe, 20 Temmuz 2017

KNSB: Vatandaşların yüzde 35'i maddi yönden mahrumiyet içinde yaşıyorBulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) tarafından Haziran ayında yapılan tüketici fiyatları ve yaşam maliyetine ilişkin araştırma sonuçları dört kişilik bir hanede çalışan her bir ebeveynin hanenin aylık geçimini sağlaması için 1143 levadan düşük maaş almaması gerektiğini gösteriyor.

Bu yılın ortasına doğru dört kişilik bir hanenin normal yaşam maliyeti 2287 leva ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında artış var.

Yemek masrafları ve ev faturaları geçen yılda yaşam maliyetinin artmasında ana rol oynamaktadır. KNSB'nin izlenimlerine göre gıda ürünleri fiyatları geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 4,2 oranında arttı. Elektrik, ısı enerjisi ve suyun yeni fiyatlarından dolayı ev faturaları için yapılan giderler yüzde 4 arttı.

Araştırma sonuçlarına göre aynı zamanda gelirlerin artışı yaşam maliyetinin artmasını telafi edememekte, zengin ve yoksul vatandaşlar arasındaki eşitsizlik ise derinleşiyor.

KNSB Başkanı Plamen Dimitrov, Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (NSİ) yılın ilk çeyreğine ilişkin verilerini tanıttı. Bu verilere göre vatandaşların yüzde 78'i veya 5,5 milyondan fazla vatandaş normal yaşam için gerekli kaynaklardan daha az kaynakla yaşamını sürdürüyor. Vatandaşların yüzde 35'i ise maddi yönden ağır mahrumiyet içinde yaşıyor. Onların bazıları ev masraflarını düzenli olarak ödeyememekte, bazıları ise evini ısıtma konusunda zorluk çekiyor.

İlk yıl olarak ortalama işçi ücretinde kamu sektörüne kıyasla özel sektörde daha yüksek oranda artış kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde özel sektörde ortalama işçi ücreti yüzde 9,7'lik artışla 1006 levaya ulaştı. Fakat bu rakamlar hesaplanırken Sofya'da ortalama işçi ücreti dikkate alınmazsa, ortalama işçi ücretinin miktarı 827 levaya düşüyor.

Vidin, Loveç (Lofça), Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık), Haskovo (Hasköy) ve Kırcaali illerinde maaşlar, ülke için ortalama artış hızına göre daha düşük hızda artıyor.


DİĞER HABERLER