Küçük işletmeleri desteklemeye yönelik yeni tedbirSalı, 23 Şubat 2021

Küçük işletmeleri desteklemeye yönelik yeni tedbir Yenilikçilik ve Rekabetçilik Operasyonel Programı, cirosu 500 000 levanın üzerinde olan küçük işletmeleri desteklemek için proje teklif çağrısı başlattı.

Bununla pandeminin ekonomik sonuçlarının üstesinden gelmeye yardımcı olunması amaçlanıyor. Prosedür kapsamında toplam 78 milyon levadan fazla hibe desteği verilecek.

Küçük işletmeleri desteklemeye yönelik yeni prosedür kapsamında yalnızca 1 Ocak 2019'dan önce kayıt yaptırmış, pandemiden en az 2 yıl önce faaliyet göstermiş ve prosedürün başlatılmasından önce en az iki mali yılı tamamlamış olan proje sahiplerinin başvuruları kabul edilecek.

Yeni tedbir, Bulgaristan'daki AB'den sağlanan fonların yönetimi ve tüketiminin izlenmesi için bilgi sistemi (İSUN 2020) üzerinden başvuruya açılacak. Proje tekliflerinin sunulması için son tarih 15 Mart'ta sona erecek. Proje tekliflerinin teslimi tamamen elektronik olarak yapılacak.

Mali destek, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından sağlanıyor ve yaklaşık 12 milyon leva ulusal eş finansman olarak sağlandı. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan krizle mücadele paketi kapsamında 700 milyon levadan fazla finansman desteği Bulgar şirketlerine ulaştı. Destek, mikro ve küçük işletmeler, ulaştırma sektörü, turizm sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine yönelik prosedürlerin yanı sıra destek ödemelerinin halen devam ettiği Milli Gelirler Ajansı ile ortak uygulanan prosedür kapsamında verildi.


DİĞER HABERLER