Küçük ve orta ölçekli çiftliklere daha fazla sübvansiyon ödenecekÇarşamba, 26 Şubat 2014

Küçük ve orta ölçekli çiftliklere daha fazla sübvansiyon ödenecek Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın çiftçilere yapılan yardımların dağıtım şemasının analizine göre 300 dekara kadar toprak işleyen çiftçilere ortalama dekar başına 45,10 leva yardım ödenecek.

Daha büyük arazi işleyen çiftçilere ise şu anda hepsine ödendiği miktarda ortalama yaklaşık 30 leva ödenecek. Bu ödeme şeması daha bu yıl yürürlüğe girecek, fakat yüksek miktarda sübvansiyonların gerçekte 2015 yılında ödenmesine başlanacak.

Avrupa Birliği fonlarından sağlanan kaynakların çiftçilere dönüm başına yapılan ödemelerle ilgili dağıtımına ilişkin analiz büyük tahıl üreticilerin yer aldığı branş örgütlerinin eleştirisinden sonra yayınlandı. Bugün tüm ilgili taraflarla kamu görüşmesi yapıldı.

Bulgaristan'ın toplam 104 898 241 leva (53 634 441 avro) bütçe sağlanan çiftçilere yapılan yardımların dağıtım şemasının işlenilen ilk 30 dekar toprak için daha yüksek miktarda yardım ödenmesi varyantını seçtiği açıklandı. Böylece küçük çiftliklerde işlenilen her dekar için ortalama 45,10 leva ödenilebilir. Aynı zamanda analizde büyük çiftliklerde işlenilen her dekar toprak için de ödenilen miktarın 30 leva altına düşmemesi sağlanabileceği belirtiliyor.

Analizde, çiftçilere yapılan yardımların dağıtım şemasının uygulanmasıyla büyük arazi işleyen az sayıdaki çiftçilerin doğrudan doğruya yapılan ödemelerin büyük bir payını alırken, diğer çok sayıdaki çiftçilere az miktarda sübvansiyonun kaldığı şu anki durumun değiştirilebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, yeni şemanın uygulanmasıyla küçük ve orta ölçekli çiftliklerin teşvik edilmesinin amaçlandığını kaydediyorlar.


DİĞER HABERLER