Liseli öğrenciler, askeri eğitim görecekÇarşamba, 20 Şubat 2013

Liseli öğrenciler, askeri eğitim görecekParlamentonun Silahlı Kuvvetler Yasasını yeniden düzenlenmesini kabul etmesi üzere Bakanlar Kurulu yüksek okullarda ilk ve özel askeri eğitim kursları açılması ve lise okullarında öğrencilere eğitim sağlanmasına ilişkin yönetmelik kabul etti. Bundan böyle 9 - 10. sınıf öğrencileri devletin savunmasına ilişkin eğitim görecekler.

Yönetmelik gerekliliği Silahlı Kuvvetler Yasası ile Bulgaristan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Yedek Askeri Memurlar Kanunu'ndan ileri gelmektedir. Yönetmeliğin çıkarılmasıyla gençlerin ülkenin savunulması, sivil halkın korunması ve kişisel güvenlikle ilgili bilgi edinip beceri sahibi olmaları amaçlanıyor. Askeri eğitim verilmesini 2007 yılında zorunlu olan askerlik görevinin yürürlükten kaldırılması da gerektiriyor.

Askeri eğitim 9-10. sınıflarda yıllık genel ders planında belirlenen 5 ders saati esnasında alınacaktır. Bu dersler sınıf öğretmeni ile Savunma Bakanı'nın emriyle belirlenen bir askeri memur, Merkez Askerlik Şubesi'nin bölge birimlerinden sivil bir memur veya bu amaçla görevlendirilmiş sivil bir şahısla ortak yürütülecek.

9.sınıf öğrencileri, Bulgaristan vatandaşlarının ülkenin savunulmasıyla ilgili yükümlülükleri, sivil-asker ilişkilerini oluşturan esaslar, askeri kriz sırasında silahlı kuvvetlerin sivil halka yardımda bulunması ve başka ilişkili konular hakkında bilgi sahibi olacaklar.

10.sınıftaki öğrencilere silahlı kuvvetlerin tarihi, misyon ve ödevleri ve de ülke dışında yapılan operasyonlara katılımı, yedek askeri memurların hedef ve ödevleri ve başka konularda bilgi verilecek.

Üniversitelilerin askeri eğitim görmeleri gönüllü olacak. Onlar, ilk askeri eğitim için bir yılda 90 akademik saate kadar kursa ve/veya özel askeri eğitim görmek amacıyla en az 90 akademik saatlik kursa yazılabilecekler. Öğrencilere ve üniversitelilere verilecek askeri eğitim için gereken finansmanlar, Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden sağlanacak.


DİĞER HABERLER