Madencilik ve Jeoloji Üniversitesi, doğal kaynak haritası hazırlanmasına yardımcı olacakÇarşamba, 23 Kasım 2022

Madencilik ve Jeoloji Üniversitesi, doğal kaynak haritası hazırlanmasına yardımcı olacak

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nikola Stoyanov ile Sofya Sveti İvan Rilski Madencilik ve Jeoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Müh. İvaylo Koprev arasında gerçekleştirilen görüşmede yükseköğretim okulunun Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın Bulgaristan'ın yeniden sanayileşmesi için bir yatırım haritası hazırlama girişiminde yer alacağı netleşti.

İkili, Bulgaristan'ın sahip olduğu yeraltı zenginlikleri konusunu ele aldı ve üniversite tarafından bu aşamada bu alandaki araştırmaların önemli ölçüde geride kaldığını belirtildi. Görüşmede en son araştırmaların 1990'lara ait olduğu, günümüzde ise yeni ve daha detaylı bilgiler verecek çok daha gelişmiş teknolojilerin var olduğuna dikkat çekildi.

Bakan, Bulgaristan'ın yeniden sanayileşmesi için ülkede elde edilen doğal hammaddelere dayalı yatırım haritası üzerindeki çalışmalarda kaydedilen ilerlemeye ilişkin bilgiler verdi. Amaç, yatırım haritasının yurt dışındaki ticaret ataşelerimiz tarafından sanayi firmalarına sunulmasıdır. Yeni yatırımların çekilmesiyle ülkemizde daha fazla hammadde işlenmesi sağlanacak ve böylece ekonomimize daha yüksek katma değer sağlanacaktır. Bu bağlamda Prof. Dr. Müh. Koprev, tüm ülke topraklarında temel oluşturacak ulusal bir araştırma yapılmasının gerekli olduğu yorumunu yaptı. Yeni teknolojiler kullanılarak yapılacak bu araştırma, ülkemizdeki yer altı zenginliklerinin daha detaylı bir tablosunu gösterecek. Sonuçları, bir sonraki, daha derinlemesine araştırmalar için temel oluşturacak ve daha büyük yatırımcıları çekmek için çok daha fazla fırsat sunacaktır.

Stoyanov, “Bilim çevrelerinin verilerimizin güncellenmesine yönelik tüm çabalarını kurum olarak destekleyeceğiz ve bunun ulusal öneme sahip bir girişim olduğuna inanıyorum” dedi. Bakanın ifadesine göre, Maden ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte yapılan çalışmalar da ileri bir aşamadadır. Stoyanov, “Sürdürülebilir sonuçlara ancak ortak çabalarla ulaşabiliriz. Bulgaristan çok zaman kaybetti, ama şu anda ülkemizdeki bazı endüstrileri canlandırma şansımız var” diye vurguladı.

Bakan, ayrıca büyük yeraltı zenginlik yataklarının yakınındaki sanayi bölgelerinin ve bunlara yatırım yapmak için yeterince cazip koşulların geliştirilmesinin, stratejik şirketlerin çekilmesi ve ülkedeki üretim sürecinin yeniden başlaması için bir başka teşvik olduğunu hatırlattı.


DİĞER HABERLER