Mahkeme, okullarda helal gıda verilmemesinin ayrımcılık olduğuna karar verdiCuma, 21 Nisan 2017

Mahkeme, okullarda helal gıda verilmemesinin ayrımcılık olduğuna karar verdi Kırcaali İdare Mahkemesi, Müslüman ailelerin çocuklarına okullarda İslam dininde helal olan yiyeceklerle beslenmesine imkan verilmemesinden dolayı ayrımcılık uygulandığı yönündeki şikayetini haklı buldu.

Mahkeme, Ayrımcılıktan Koruma Komisyonu'nun bunun ayrımcılık olmadığı yönündeki kararını iptal etti.

Beş üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği oturumda aldığı kararda komisyon, dine göre beslenme rejimi uygulanmasının genel çıkarlara aykırı gelmediği durumlarda korunabileceğini belirtmişti. Sağlıklı ve tam eğitimli bir nesil yetiştirmenin böyle bir kamu çıkarı olduğu, çocukların anaokullarına ve okullara gittiği durumlarda onların yetiştirilmesini ve terbiye edilmesini sağlayan kurumların olduğu belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı, komisyonun kararıyla ilgili görüş beyan ettiği açıklamasında bu kararı destekledi.

Davacı olan Müslümanlar şikayet dilekçesinde domuz eti yemenin haram olduğunu ve devlet veya belediye, eğitim ve tedavi kurumlarında Müslümanlara helal olan gıdaların sağlanmamasının bir ayrımcılık ve temel insan haklarının ihlali olduğunun altını çizdiler.

Şikayet dilekçesine göre bu durum etnik mensubiyet ve kökene ve dini mensubiyete dayalı olarak çocukların onurunu zedeliyor ve devlet kurum ve kuruluşlarında helal gıdanın eksikliği Müslümanlara karşı kırıcı ve düşmanca bir ortam yaratmaktadır.

Ayrımcılıktan Koruma Komisyonu'nun kararında sağlanan gıdaların standardize edilmiş kalite kriterlerinde olduğu ve belirtilen kurumların bütçesine uygun olduğu ve ancak sağlık sorunları olan çocuklar için bu normların dışına çıkılmasının öngörüldüğü izah edildi. Kararın gerekçe bölümünde sağlıklı çocuklara mevzuat hükümlerine göre eşit muamele uygulandığı ve farklı bir muamele uygulanmasının ayrımcılık olacağı belirtildi.

Kırcaali Belediyesi'nin konuyla ilgili görüş beyan ettiği açıklamasında şikayetin asılsız olduğu ve anaokullarında çocukların beslenmesinin Sağlık Kanunu ve ilgili mevzuata göre yapıldığı kaydedildi. Helal gıda sağlanması talebinin ülkenin hukuk düzenine aykırı olduğu ve yerel yönetim makamlarının böyle bir imkan tanınmasına yönelik gerekeni yaptıkları, ancak şu ana kadar ebeveynlerin çocuklarının helal gıda ile beslenmesine ilişkin dilekçe vermedikleri belirtildi.

Komisyon kararının iptal edilmesi yönündeki kararın gerekçesinde hakim Aygül Şefki, komisyon kararında sadece dine dayalı muamelenin söz konusu olduğunu, fakat etnik mensubiyet ve kökene dayalı ayrımcılığa dair delillerin bulunmadığını ve gerekçelerin de eksik olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, belediye ve devlet okullarında ve hastanelerde helal gıda sağlanmamasıyla etnik mensubiyet ve kökene dayalı ayrımcılığın yanı sıra dini mensubiyete dayalı ayrımcılık yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili komisyonun tam ve objektif bir inceleme yapmadığına karar verdi.

Mahkeme, komisyonun peşin olarak ebeveynlerin dini inançlarına göre çocuklarının tüketeceği besinler konusunda karar alma hakkının sağlıklı ve tam eğitimli bir nesil yetiştirmeye ilişkin daha üst düzeyde bir kamu çıkarına aykırı olduğuna karar verdiğini düşünüyor. Kararda komisyonun sağlıklı beslenmeye ilişkin ne tür somut düzenleyici gerekliliklerin ihlal edilmiş olacağını belirtmediğine işaret edildi.

Mahkeme kararında komisyonun ebeveynlerin kesin talebi karşısında çocukların yemek menüsündeki domuz etiyle yapılmış yemeklerin karşılaştırılabilir besin değeri olan ve karşılaştırılabilir fiyattaki başka bir etle yapılmış yemeklerle değiştirilmesi imkanının olup olmadığını ele almadığının altını çizdi. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Böyle bir imkan tanınmasının kararda belirtilen çocukların sağlıklı beslenmesini veya ilgili devlet ve belediye kurumlarında daha iyi bir organizasyon yapılmasını düzenleyen mevzuata aykırı gelip gelmediği sorusu ele alınmamıştır".

Mahkemenin Ayrımcılıktan Koruma Komisyonu'nun kararını iptal etmesinden dolayı komisyonun yeni bir karar çıkarması gerektiği belirtildi. Yukarıda belirtilen soruların cevabına göre anaokullarında standardize edilmiş menü sunulmasıyla sağlıklı beslenme konusundaki yasal amacın ebeveynlerin yasal çıkarı ile karşılaştırılması gerektiğinin altı çizildi.


DİĞER HABERLER