Mart ayında yaklaşık 24 000 kişi istihdam edildiPazartesi, 15 Nisan 2019

Mart ayında yaklaşık 24 000 kişi istihdam edildiİstihdam Ajansı'nın idari kayıtlarından elde edilen istatistiklere göre mart ayında kayıtlı işsiz sayısı % 5,9'a düştü.

Veriler, şubat ayına kıyasla % 0,3'lük bir düşüş gösterirken yıllık bazda % 0,9'luk bir düşüş oldu.

Mart ayında istihdam bürolarında kayıtlı işsiz sayısı 194 603 kişiye düştü ve şubat ayına göre düşüş % 5,1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı, Mart 2018'e kıyasla 26 977 kişi daha azdır.

Ay içinde yeni kaydını yaptırmış işsizler 21 645'tir. Onlardan 1122'si ne çalışıyordu ne öğrenciydi ne de iş arıyordu. Yılın başından beri istihdam bürolarına kayıtlı 4 272 kişi kendine iş buldu.

Mart ayında çalışan, öğrenci ve emekliler arasından toplam 499 kişi iş arayanlar olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz ay 23 754 kişi çalışmaya başladı ve onların % 81,5'i reel sektörde çalışmaya başladı.

Sübvansiyonlu istihdam programları kapsamında toplam 4 398 kişi istihdam edildi. Onlardan 2 580'i eğitim ve istihdama yönelik program ve tedbirler ve 1 818'i İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı'nın tedbirleri kapsamında istihdam edildi.

Mart ayında birincil işgücü piyasasında talep edilen işçi sayısı 23 287, onlardan yüzde 89,3'ü özel sektörde faaliyet gösteren şirketler tarafından talep edildi. En çok işçi talep eden şirketler, otelcilik ve restorancılık (yüzde 31,1), imalat endüstrisi (yüzde 20,0), ticaret, otomobil ve motosiklet tamirciliği (11,4), tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde (8,0), idari ve destek faaliyetleri (yüzde 5,5), inşaat (yüzde 4,3) ve başka sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerdir.


Mart ayında en çok talep edilen meslek grupları şunlardır: kişisel hizmetler alanında çalışan personel (barmenler, garsonlar, mutfak şefleri, otel oda hizmetçileri vb.), satıcılar; atık toplayıcıları ve ilgili işlerde çalışanlar; sabit makine ve teçhizat operatörleri, motorlu taşıt aracı sürücüleri ve araç operatörleri, müşteri hizmetleri için idari personel yardımcıları, madencilik ve imalat, inşaat ve taşımacılıkta çalışan işçiler; yiyecek hazırlamada yardımcılar, gıda, giyim, ahşapçılık ve ilgili endüstrilerde kalifiye işçiler; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe çalışan işçiler ve başka işçiler.


DİĞER HABERLER