Meclis, GERB'in Büyük Halk Meclisinin toplanması önerisini reddettiÇarşamba, 25 Kasım 2020

Meclis, GERB'in Büyük Halk Meclisinin toplanması önerisini reddettiGERB partisinin Büyük Halk Meclisinin toplanmasına ilişkin önerisi, Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada beklendiği gibi 111 oyla reddedildi.

Oylamaya Meclis Genel Kurulu salonunda bulunan 205 milletvekili ve 7 milletvekili video konferansla bağlanarak katıldı.

Büyük Halk Meclisini toplama kararı kabul edilebilmesi için 160 milletvekilinin, yani milletvekillerin üçte ikisinin öneriyi desteklemesi gerekir.

Mecliste toplam 95 koltuğa sahip olan BSP İttifakı ve HÖH partilerinin yeni Anayasa tasarısının kesinlikle desteklemeyeceğini beyan etmelerinden sonra matematiksel hesaplamalar, önerinin kabul edilmesi için gereken oyların toplanamayacağını gösteriyor.

GERB'in yeni Anayasa tasarısı 14 Ağustos'ta açıklandı ve toplam 127 GERB, Birleşik Vatanseverler İttifakı, İrade Partisine mensup ve bağımsız milletvekillerinin bir kısmının imzasıyla Meclise sunuldu.

Yeni Anayasa kabul edilmesi önerisi Ağustos ayında bizzat Başbakan Boyko Borisov'dan geldi. O zaman Sofya ve ülkenin diğer büyük şehirlerinde kalabalık hükümet karşıtı protesto eylemleri yapıldığı bir sırada Borisov, Büyük Halk Meclisinin toplanmasını ve yeni Anayasa kabul edilmesini önererek, ülkede siyasi sistemin yeniden yapılandırılması gerektiği argümanını ileri sürdü. Başbakan, Büyük Halk Meclisi seçimleri yapılmasına karar verildiği gün görevinden istifa edeceğine dair söz verdi. Bu fikir hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda ciddi tepki çekti ve protestocular tarafından kesin bir şekilde reddedildi.

Yeni Anayasa tasarısının hazırlanmasında yer alan eski Adalet Bakanı Danail Kirilov, bundan kısa bir süre sonra görevinden istifa etti. Bir sürü eleştirilerden sonra tasarıda değişiklik yapıldı ve daha sonra İrade Partisi milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunuldu. Tasarı, milletvekili sayısının 240'tan 120'ye düşürülmesini ve Büyük Halk Meclisinde milletvekili sayısının 400'den 280'e düşürülmesini öngörüyor.

Yeni Anayasa tasarısı ile ilgili özel bir komisyon da kuruldu. GERB partisinin hukukçularından biri olan Desislava Atanasova'nın başkanlığındaki komisyonda ancak GERB, Birleşik Vatanseverler İttifakı, İrade Partisinden milletvekilleri ve bağımsız milletvekili Spas Pançev yer alıyor.

Geçici komisyonun akademik çevrelerden adını duyurmuş akademisyenlerle istişarelerde bulunarak Anayasa tasarısı hakkında görüşünü bildirmesi gerekiyordu, ancak iki aylık çalışma süresi boyunca sadece bir oturum gerçekleştirerek çalışma esas ve usullerini kabul etti.

Birkaç gün önce yeni Anayasa tasarısını oldukça eleştiren Venedik Komisyonunun görüşü de açıklandı. Avrupa Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu raporunda, anayasa değişiklikleri için ilk adımlardan önce uygun bir kamuoyu tartışması yapılmamasından ve tekliflerin herhangi bir dış katkı olmaksızın Meclis çoğunluğunu oluşturan partiler tarafından taslak haline getirilmesinden ve bazı önerilerin gerekçelerinin yeterince açıklanmamasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Önümüzdeki hafta ise Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Mecliste kurulan geçici komisyonun mevcut Anayasa'ya aykırı bir biçimde kurulduğuna karar vermesi talebine ilişkin kararını açıklayacak. Artık bu kararın bir anlamı kalmadı.


DİĞER HABERLER