Meclis, yeni bir Gıda Kanunu kabul ettiÇarşamba, 27 Mayıs 2020

Meclis, yeni bir Gıda Kanunu kabul ettiKanun, gıda güvenliği, işyeri işletmecileri ve gıda üretimi, işlenmesi ve dağıtımına yönelik işyerlerinde çalışan kişiler, ambalajlama, etiketleme, gıdaların sunumu, gıda ile temas etmesi amaçlanan malzeme ve nesnelerin üretim ve toptan ve perakende ticaret tesisleri için gereklilikleri düzenler.
Yasa ayrıca doğal mineralli su, kaynak ve sofra suyu için gereklilikleri de düzenlemektedir.

Hükümler, gıda etiketlemesi için de geçerlidir. "Bulgaristan'da Elde Edildi" veya "Bulgar Ürünü" etiketi, Bulgaristan topraklarından elde edilen birincil ürünler için kullanılacaktır.

Üretimi için kullanılan ana bileşen Bulgaristan topraklarından elde edildiği ve üretim sürecinin tüm aşamaları ülke topraklarında yapıldığı durumlarda gıdaların üzerine "Bulgar Ürünü" etiketi yapıştırılacak.

Kanun, aynı zamanda Bulgaristan topraklarında sunulan gıdalar hakkında verilen bilgilerin, etiket de dahil olmak üzere Bulgarca olmasını öngörüyor.

Kanun bir kısmı da gıda reklamcılığıyla ilgilidir. Kanuna göre, çocukların genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) ve sağlıklı beslenme gereksinimlerini karşılamayan yiyeceklerin reklamlarında oynaması yasaktır.

Kanuna göre, gıda kaynaklı bir hastalık durumunda işletmeciler, hastalığı sınırlama ve ortadan kaldırma konusunda ilgili bölge sağlık müfettişliğine ve gıda güvenliği müdürlüğüne gerekli yardımı sağlamalıdırlar.

Kanun, gıda üretimi, işleme veya dağıtım tesislerinde çalışanların ön ve periyodik tıbbi muayenelere tabi tutulmasını öngörmektedir.

Kanun, gıda ile ilgili olarak tüketicilerin sağlığının ve çıkarlarının yüksek düzeyde korunmasını sağlamanın yanı sıra gıda konusundaki Avrupa Birliği (AB) yasalarının ve ulusal önlemlerin uygulanmasını da sağlamayı amaçlamaktadır.


DİĞER HABERLER